ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-in a hurry-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น in a hurry, *in a hurry*,

-in a hurry- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She says, "One of you gentlemen left in a hurry last night." I'm dead.เธอบอกว่า"เมื่อคืนพวกคุณคนนึง รีบไปสินะ"
It looks like we're not the only ones who are in a hurry around here.ดูเหมือนว่าไม่ได้มีแต่เราที่ต้องรีบ
We're becoming a synthesized society in a hurry to get to the...กว่าในเวลาอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เรากำลังกลายเป็นสังคมสังเคราะห์ รีบร้อนที่จะได้รับ
But I'm in a hurry Please let me goแต่ฉันกำลังรีบ กรุณาปล่อยข้าไป
But I know you're in a hurry today 'coz your socks don't matchแต่เชื่อว่าวันนี้ คุณคงรีบร้อน เพราะคุณใส่ถุงเท้าข้างละสี
If she was in a hurry and only had access to black-market gear, maybe.ถ้าเธอกำลังรีบ และมีแต่อุปกรณ์ ในตลาดมืด, บางที
But she didn't seem to be in a hurry to get thereแต่ดูเหมือนเธอไม่ได้ดูเร่งรีบ ที่จะไปที่นั่นเลย
Customers who are in a hurry to reach Yonohonmachi and Oomiya are advised to...ขอแนะนำ ท่านผู้โดยสารที่ต้องการไปยังโยโนฮอนมาชิ และ โอมิยะโดยเร่งด่วน กรุณา...
Our sincerest apologies to those who were in a hurry to catch this train.เราขออภัยต่อท่านผู้โดยสารที่เร่งรีบเพื่อโดยสารไปกับรถไฟสายนี้
I was in a hurry to pick up the ice...ฉันต้องรีบไปเอาน้ำแข็ง
I was in a hurry to save her so I followed Dong Wook's wishes.น้ากำลังเป็นห่วงแม่ของเธอ ดังนั้น, น้า ถึงทำตามที่ดงอุกหวังไว้
Man, we ain't going anywhere in a hurry all tethered together by the ankles like this.เราไม่อาจรีบไปไหนได้อย่างเร็วโดยที่ถูกล่ามข้อเท้าด้วยกันอย่างนี้หรอก

-in a hurry- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忙しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry

-in a hurry- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
ฉุกละหุก[adv.] (chuklahuk) EN: in such confusion ; in great haste ; in a hurry FR:
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūasukhūasu) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong ; frantically FR: tête baissée
แจ้น[adv.] (jaēn) EN: quickly ; in a hurry FR:
กระวีกระวาด[adv.] (krawīkrawāt) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
กระวูดกระวาด[adv.] (krawūtkrawā) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:
หมุบหมับ[adv.] (mupmap) EN: quickly ; in a hurry FR:
รีบ ๆ[adv.] (rīp-rīp) EN: in a hurry FR:
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry FR: à la hâte ; hâtivement
เถลือกถลน[adv.] (thaleūaktha) EN: hurriedly ; in a hurry ; in a rush FR:
ทะลึ่งทะลั่ง[v.] (thaleungtha) EN: rush ; get in a hurry ; hurry-scurry FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -in a hurry-
Back to top