ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hurry up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hurry up, *hurry up*,

-hurry up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย
Right now, hurry up and change.ตอนนี้รีบขึ้นและการเปลี่ยนแปลง
Kanta, hurry up You'll be lateกันตะ เร็วเข้า เดี๋ยวสายนะ
Yes, and we better hurry up and find her because those goony boys are looking for her, too.ใช่ และเราควรรีบไปตามหาหล่อนกันดีกว่า เพราะว่าเจ้าพวกกล้ามโตนั่น มันก็ตามหาหล่อนเหมือนกัน
All right, hurry up and tell Mr Kelly, love.ขวาทั้งหมดรีบขึ้น และนายเคลลี่บอกรัก
Come on, hurry. Hurry up Don't worry, your mama's hereไม่ต้องกลัวแม่แกมาแล้ว
Hey, Daesu! Couldn't you hurry up a bitเฮ้ เทซุ จะลุกขึ้นมาได้มั๊ย
It's already kind of late. You should hurry up and get married and get settled down.แน่นอน ฉันรู้จักท่านประธาน
Man, you're a drag Hurry up and finish eatingเอ้า เร็วๆเข้า รีบกินซะ
Let's hurry up and leave. Ji-eun is so sick at homeเร็วเข้าหน่อยซี่ไปได้แล้ว จีอุนไม่สบายมากนะ
Let's hurry up and go.จริงๆเลยนะ เขาเป็นอะไรของเขา?
Our son even wrote me a $88.8 check, and told me to hurry up and find myself a mate.และลูกชายเราให้อั่งเปาตั้ง88.88เหรียญแน่ะ แล้วบอกผมด้วยว่าหาแฟนสาวได้แล้วด้วย

-hurry up- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hurry up-
Back to top