ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-head up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น head up, *head up*,

-head up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hadley busted his head up pretty good. The doc had already gone home for the night.แฮดเลย์ถูกจับหัวของเขาขึ้นที่ดีงาม หมอได้ไปแล้วที่บ้านในคืนนี้
He happened to head up a project for the Ministry of Foreign Affairs.เขาเป็นคนเสนอโปรเจคท์นี้มายังกระทรวงฯ
You know what, Nick? Your wife really messed your head up bad, man.เมียแกทำให้แกเพ้อเจ้อไปใหญ่
You gotta forgive my brother. He's got his head up in the clouds. He's one of these sad old dreamers who...ขอโทษแทนน้องผมด้วย เขาฝันเฟื่อง
You know... the tweedy twerp with his nose in his book and his head up his a...ประเดี๋ยวนะ จะให้ต้นหนตายเลยเหรอ
Wrapping his head up in the middle of the night. He must be crazy.เอาผ้าโพกหัวตอนกลางคืน ไอ้นี่ท่าจะบ้า
Keep your head up and run through me.เงยหน้าและวิ่งผ่านฉันให้ได้
Do it again! Now, dip your shoulder, keep your head up and run through me!ลดไหล่ลงเงยหน้าขึ้นและวิ่งผ่านฉัน
I seem to have had my head up my ass lately.ช่วงนี้ฉันคิดอะไรไม่ค่อยออก
Mm mm * * but now i hold my head up high... *but now I hold my head up high...
I Think You Should Head Up The Event.ฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นหัวเรือใหญ่่ของงานนี้
Okay, okay. Put your head up here.ok ok เงยหน้ามองทางนี้

-head up- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドアップ[, heddoappu] (n) head up

-head up- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหงนคอ[v. exp.] (ngaēn khø) EN: crane ; raise one's head up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -head up-
Back to top