ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-get together-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น get together, *get together*,

-get together- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We must get together for a game of golf when it's all over, eh?เมื่อเรื่องมันจบลงเเล้ว ว่างๆ เราไปตีกอล์ฟกันนะ
Nice if we have a world they can get together in.ดีถ้าเรามีโลก พวกเขาสามารถได้รับร่วมกัน ใน
OK. Well, why don't you and I get together after work?โอเค ทำไมคุณไม่ออกไปกับผมหลังเลิกงาน
All right, yeah. Maybe we can just get together and eat a bunch of caramels.ครับผม ผมว่าเราไปกินขนมกันจะดีกว่านะ
Oh, yeah, sorry about that. I was wonderin' maybe we could get together sometime this week.โทษทีที่ให้รอ ตอนแรกผมกะว่า จะโทรไปนัดอาทิตย์นี้
You think that we can get together this week?ฟังนะ ผมไม่ได้แตะเหล้ามาสามสัปดาห์แล้ว
It's pretty boring but sometimes when we get together we have fun.แม่งโคตรจะน่าเบื่อเลยเวลาอยู่คนเดียว แต่ถ้าเมื่อไหร่ พวกเราได้มารวมตัวกันละก็... บอกได้คำเดียว เฟี้ยวสุดๆ
But we don't know if he's having an affair, I mean, he could just be involved with, I don't know, people who get together to invest things, and, and the place that they invest things is, filled with potpourri,แต่เรายังไม่รู้เลยว่าเค้ามีชู้รึเปล่า เค้าอาจจะแค่ไปเกี่ยวข้องกับ... ไม่รู้สิ
I'll tutor you, if you ever wanna get together after school or something.ชั้นจะติวให้เธอ ถ้าเธอต้องการ หลังเลิกเรียนหรือยังไงก็ได้
We should get together and compare notesฉันน่าจะไปขอคำปรึกษา
Let's get together after class.-ไว้เจอกันหลังเลิกเรียนนะ
We can get together once in a while. Way the hell out in the middle of nowhere, but...เราอาจจะเจอกันนานๆ ครั้ง แต่...

-get together- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
首を揃える[くびをそろえる, kubiwosoroeru] (exp,v1) (obsc) to get together

-get together- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงเอยกัน[v. exp.] (long-oēi ka) EN: get together in the end FR:
ผินหน้าเข้าหากัน[v. exp.] (phin nā kha) EN: put one's heads together ; get together ; cooperate ; make up FR:
ร่วมกัน[v.] (ruam kan) EN: join ; participate ; get together ; cooperate ; take part (in) ; collaborate FR:
รวมตัว[v. exp.] (rūam tūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together FR: rassembler ; réunir ; assembler ; se rassembler ; se réunir ; s'assembler
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally ; converse FR: se réunir ; se retrouver
วิสาสะ[v.] (wisāsa) EN: be acquainted ; associate ; get together FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -get together-
Back to top