ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disapprove of-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disapprove of, *disapprove of*,

-disapprove of- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you disapprove of the English social structure, Mr Blair?คุณไม่เห็นด้วยของโครงสร้างทางสังคมภาษาอังกฤษนายแบลร์?
Otherwise when you go to Huang Tai Tai's, she will disapprove of you.ไม่อย่างนั้นเวลาที่ลูกไปอยู่บ้านของฮวงไท่ไท่แล้ว เธอจะไม่พอใจลูกเอานะ
Does that mean you disapprove of my ability? That's not it.คิดว่าฉันไม่เก่งพองั้นเหรอ?
But that's because I knew you would disapprove of it.แต่ นั่นก็เพราะผมรู้ว่า พ่อจะต้องไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่
How can I when you disapprove of every choice I've ever made?หนูจะทำได้ยังไงล่ะในเมื่อแม่ไม่เคยเห็นด้วย กับทุกอย่างที่หนูตัดสินใจ
And I lost. Arthur, you know how I disapprove of gambling.และข้าแพ้ อาร์เธอร์, เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ชอบการเล่นการพนัน
Please disapprove of it.ก็โปรดอย่ายอม ว่าไงนะ
Look, I know you disapprove of me,ฟังนะ แม่รู้ว่าลูกไม่พอใจแม่
You know I disapprove of teenage pregnancy.คุณก็รู้ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการตั้งท้องในวัยรุ่น
You've always done what you believed to be right even if you knew your father would disapprove of it.แม้จะรู้ว่าบิดาท่านไม่เห็นด้วยก็ตาม
Because people disapprove of that sort of thing where you are from?เพราะจากที่ๆ เจ้าจากมา ไม่มีใครยอมรับมัน ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disapprove of-
Back to top