ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cut out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cut out, *cut out*,

-cut out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You certainly have your work cut out as mistress of Manderley.เเต่หน้าที่การงานของเธอไม่เหมาะ จะเป็นนายหญิงของเเมนเดอเลย์เเน่
In fact, I used to go out of my way to prove my mother wrong, that I wasn't cut out to be the best anything, I could only be me.ที่จริงแล้ว ฉันมักจะออกนอกเส้นทางของตัวเองเสมอ เพื่อพิสูจน์ว่าแม่ของฉันผิด ว่าฉันไม่ใช่คนที่เกิดมายอดเยี่ยม ในเรื่องอะไรสักอย่าง ฉันก็เป็นได้แค่ตัวฉันเอง
It was nothing, I found the cable cut out back.เล็กน้อยน่า แค่สายขาด
Looks like I've got my work cut out for me.ดูเหมือนว่าฉันจะมีงานหนักรออยู่สินะ
Oh, my personal favourite - and had their entrails cut out and burned!-โอ้! ส่วนตัวผมชอบแบบ แล่เป็นชิ้นๆแล้วเผา !
See, we cut out girls' pictures from the yearbook, and then we wrote comments.เห็นมั๊ย ! เราตัดรูปผู้หญิงทุกคนมาจากหนังสือรุ่น แล้วเราก็เขียนคำบรรยายลงไป
They dragged him into the desert, cut out his tongue,พวกมันลากเข้าไปในทะเลทราย/N ตัดลิ้นออก
You know, why don't you cut out all the riddles, Snowflake, and just give it to us straight.ฉันว่า ทำไมนายไม่เลิกพูดเป็นปริศนา แล้วบอกพวกเรามา ตรงๆ เลยล่ะ
I'm not cut out for love and diet.ชีวิตของฉันคงไม่มีวัน ที่จะมีความรัก หรือแม้แต่ลดน้ำหนักได้
I didn't mean to cut out on my bill.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะไม่จ่ายบิลนะคะ
He cut out his own heart to save her. To save japan.เขาควักหัวใจเขา เพื่อช่วยเธอ
When will you cut out the crap?เมื่อไหร่นายจะเลิกทำเรื่องไร้สาระ?

-cut out- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, 裁] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment

-cut out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り窓[きりまど, kirimado] (n) windows cut out of a wall
切り除ける[きりのける, kirinokeru] (v1) to cut off; to cut out
向いている[むいている, muiteiru] (exp,v1) to be cut out for (e.g. a job); to be suited (to)
裁ち出す[たちだす, tachidasu] (v5s) to cut out (a dress) from cloth

-cut out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลุ[v.] (chalu) EN: perforate ; cut out ; carve ; chase FR: chantourner
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge ; sever ; prune FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ตัดเย็บ[v.] (tatyep) EN: cut out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cut out-
Back to top