ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bet on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bet on, *bet on*,

-bet on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪
No, I'd rather bet on the motor. At least we know it can work.ไม่ ฉันเสี่ยงกับเครื่องยนต์ดีกว่า อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันใช้การได้
It's as good a thing to bet on as any, I guess.มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะวางเดิมพันในฐานะใด ๆ ที่ผมคิดว่า
Thoroughbred You bet on a mama, you always winพนันมาม่าไว้รับรองชนะตลอด
The whole crew bet on you I put a year's pay on the line Now you cut that out and start thinking your music Can I bet too?ทั้งลำถือหางนาย ฉันพนันด้วยค่าแรงทั้งปี ถ้าตอนนี้อยู่เนเธอร์แลน์รีบกลับมาคิดเพลงได้แล้ว
It's bad luck to bet on yourself I don't want to bet on me.ไม่ได้ พนันตัวเองมันซวย
I want to bet on him. He's the greatestฉันจะพนันข้างเขา เขายิ่งใหญ่จะตาย
I bet on your wedding night, he drugged you and embedded a tracking device in your ass.เขาอาจวางยาและฝังเครื่องติดตาม ไว้ในก้นเธอแล้วด้วยซ้ำ
This guy's not coming back, you can bet on that.นายคนนี้ไม่มีัทางฟื้นอีกแล้ว ฉันพนันได้
Well, that certainly sounds progressive, and a safe bet on what is probably gonna be a humdrum weekend.เอ่อ ฟังเหมือนเป็นเรื่องก้าวหน้า และพนันได้เลยว่า จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่น่าเบื่อมากๆ
Don't you bet on that, sweetie!มาลองพนันกันดูไหมละ?

-bet on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket

-bet on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่นไพ่[v. exp.] (len phai) EN: play cards ; bet on card game ; gamble on card game FR: jouer aux cartes
แทงม้า[v. exp.] (thaēng mā) EN: bet on horses FR: parier sur les courses hippiques ; jouer aux courses
ถือหาง[v.] (theūhāng) EN: bet on s.o. ; take sides with ; support FR: soutenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bet on-
Back to top