ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-awake to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น awake to, *awake to*,

-awake to- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, he's not gonna be awake to tell us where it hurts-ฉันหมายความว่าถึงเขาคงไม่ฟื้น ขึ้นมาบอกเราว่าเจ็บตรงไหน
I'm just glad he wasn't awake to see that landing.ข้าดีใจอยู่ลึกๆ ที่เขาไม่ได้ตื่นมาดูการลงจอดนั่น
If you were to go to sleep one night and awake to find, that by some unknown agency you had been transported to a cold, dark cave, the rational mind provides for one of only five possible explanations.หากคืนหนึ่งคุณกำลังจะเข้านอน และตื่นขึ้นมาอยู่ที่ที่ไม่รู้จัก คุณถูกส่งมาอยู่ที่ถ้ำมืดๆ หนาวเย็น
I'm too awake to sleep.ฉันตื่นขึ้นมาเกินไปที่จะนอนหลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -awake to-
Back to top