ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-โล่งอก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โล่งอก, *โล่งอก*,

-โล่งอก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was, um... relief.แบบว่า... โล่งอก ซะอย่างงั้น
My baby, can you hear me? I'm right here!โอ๊ย โล่งอก หายจัยสะดวกสักที
Feeling vulnerable, excited, liberated. Things...สับสน ตื่นเต้น โล่งอก ทุกอย่างมัน...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -โล่งอก-
Back to top