ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-แฟน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แฟน, *แฟน*,

-แฟน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lauren, come sit over here, sweetie. That's it, sweetheart.ลอเรนมานั่งอยู่ที่นี่, แฟน นั่นแหล่ะที่รัก
Good morning, fellow sports fans. The match is about to begin.อรุณสวัสดิ์ แฟน ๆ กีฬา การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้น
You have a wife, girlfriend?แกมีเมีย หรือ แฟน มั้ย?
You know, if there's anything going with you-- life, girl, job-- you can come to me.แม้จะเกิดเรื่องกับนาย ชีวิต แฟน หรืองาน... ก็ยังจะมาหาพี่รึเปล่า
Women kill their kids, their husbands, boyfriends, shit they love.พวกผู้หญิงฆ่าลูกๆ สามี แฟน คนที่เธอรัก
Some are talking to fans over there.บางคนกำลังคุยกับ แฟน แฟน ตรงโน้น
Like I said -- We are, um big big fans.อย่างที่บอก พวกเราเป็น แฟน พันธุ์แท้
And you're my girlfriend. Girlfriend trumps roommate. Fine.และเธอก็เป็นแฟนฉัน แฟน ชนะ เพื่อนร่วมห้อง ก็ได้
Wu gi bi fan. Too much of good stuff is a bad stuff? Ow...วู จิ บิ แฟน บางสิ่งที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดี
I got Matthew's girlfriend here in a very private moment.ฉัน มี แฟน แมทธิว ที่นี่ใน ช่วงเวลาที่ เป็นส่วนตัวมาก
You know why I know you ain't got no boyfriend?คุณรู้ว่าทำไม ฉัน รู้ว่าคุณ จะไม่ ได้ ไม่มี แฟน ?
Since you ain't got no boyfriend, well, shit, I figured that... this would be your man tonight.เนื่องจากคุณ ไม่ ได้ ไม่มี แฟน ดี อึ ฉัน คิด ว่า นี้จะเป็น คืนนี้ คนของคุณ
My mom, my dad... boyfriends, my sister-in-law.แม่ฉัน, พ่อฉัน... แฟน หรือว่าพี่สะใภ้
You've lost your child, your boyfriend, your rep, and worse, your high pony.เธอสูญเสียทั้ง ลูก แฟน ชื่อเสียง และแย่ที่สุด บัลลังค์ของเธอ รู้ใช่มั้ยฉันกำลังโทษใคร
Max, it's pretty obvious that he's in here because he broke up with his girlfriend "Cassandra"แม๊กซฺ์,นี่มันค่อนข้างชัดเจน ที่เค้ามาที่นี่ เพราะว่าเค้าเลิกกับ แฟน "แคสแซนดร้า"
Then... a boyfriend, do you...ถ้างั้น... แฟน คุณเรียกว่า... .
Everything has its purpose... girlfriends, little sisters who love their heroin.ทุกอย่างมีจุดประสงค์ของมัน... แฟน น้องสาวที่ติดเฮโรอีน
But we're gonna be fine, sweetie. You just gotta keep believing, okay?แต่เราจะได้รับการปรับ, แฟน คุณ เพียงแค่ต้องให้เชื่อว่าโอเค?
Boyfriend, sorry. Oh.ทำแบบนั้นไม่ได้นะที่รัก แฟน ขอโทษค่ะ
"Man, can, pan, fan, ran.""แมน แคน แพน แฟน แรน"
And I knew that that is the way to stay relevant, to brand yourself to different fans, and to get yourself going out there in a social scene, in a different light with your clothes on.และฉันรู้ว่านั่นคือ หนทางที่จะอยู่ในกระแส เพื่อสร้างฐานตัวเองกับ แฟน ๆ ที่หลากหลาย และพาตัวเองไปอยู่ในสังคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -แฟน-
Back to top