ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เห็นแก่ตัว-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เห็นแก่ตัว, *เห็นแก่ตัว*,

-เห็นแก่ตัว- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย
Your father's the one who's selfish, up and disappearing like thatพ่อของเธอนั่นแหละ เห็นแก่ตัว ทิ้งพวกเราไปอย่างงั้น
But my mother is a bit harsh, or should I say, she has a cruel side. Aren't you gonna eat?เขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง เห็นแก่ตัว และซุ่มซ่าม
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน
Wow. You are one spoiled, selfish, little brat.ว้าว เธอนี่มัน นิสัยเสีย เห็นแก่ตัว เหลือขอ
You were reckless and selfish and arrogant.เธอมันไม่ยั้งคิด เห็นแก่ตัว และอวดดีอีก
I know you think I'm crazy, that I'm a schemer and a liar and pathologically selfish, and-and that's true.ฉันรู้ว่าเธอคิดว่าฉันบ้าไปแล้ว ที่ฉันชอบวางแผนและโกหก เห็นแก่ตัว และ มันเป็นเรื่องจริง
Well, the truth is, you're the same lying, selfish, manipulative bitch that you've always been.อืม ความจริงก็คือ เธอก็ยังเหมือนเดิม หลอกลวง และ เห็นแก่ตัว เป็นยัยตัวคอยบงการ ที่เคยเป็นมา
You make fucked-up, selfish, piece o' shit choices!นายมันมักง่าย เห็นแก่ตัว หน้าไหว้หลังหลอก
All through history, humans have proven to be selfish, short-sighted, and hostile.ในประวัติศาสตร์ มนุษย์พิสูจน์แล้วว่า เห็นแก่ตัว มองการณ์ใกล้ อาฆาต
Well, when I look at him, I still see the same, old, selfish, cruel piece of garbage who ran away.แต่ที่ฉันเห็น เขายังเหมือนเดิมนะ เห็นแก่ตัว ใจดำ คนๆนั้นที่เคยหนีไป
I'm guessing you had a vain, selfish, and controlling mother.ผมเดาว่าคุณต้องมีแม่ที่ทิฐิสูง เห็นแก่ตัว และเจ้ากี้เจ้าการแน่นอน
Dishonest, greedy, selfish womanizer.ไม่ซื่อสัตย์ โลภ เห็นแก่ตัว เจ้าชู้
He's an arrogant, selfish pain in the ass.เขาหยิ่งยะโส เห็นแก่ตัว เจ้าปัญหา
You're weak, lazy, selfish, forgetful, foul-mouthed, and sometimes you shit...นายอ่อนแอ ขี้เกียจ เห็นแก่ตัว แถมขี้ลืม ปากหมา แถมบางคราว บางทีนายก็ยังอึราดกาง...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เห็นแก่ตัว-
Back to top