ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เหยื่อ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เหยื่อ, *เหยื่อ*,

-เหยื่อ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I'm saying is that you've been a victim. It's time you fought back.ทั้งหมดที่ฉันกำลังบอกว่าคุณได้รับ เหยื่อ ถึงเวลาที่
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา.
The Pontiac Killer. Eight victims, all women.นักฆ่าแห่งพอนเทียค เหยื่อ 8 ราย เป็นผู้หญิงทั้งหมด
No, he killed Lonnie Flennons. Seven victims.ไม่ เขาฆ่าลอนนี่ เฟลนน่อน เหยื่อ 7 ราย
THE ODDS OF ANOTHER ARSONIST IN A TOWN THIS SMALLเราจึงต้องให้ความสนใจกับเหยื่อเหล่านั้นเป็นพิเศษ เหยื่อ 5 คนนี้มีกุญแจดอกนั้น
Were you here to give an update on the boating victim?คุณมาบอกข่าวเรื่อง เหยื่อ อุบัติเหตุเรือนั่นหรอ เอ่อ ใช่... พวกเขาอยู่ไหน...
Well,I guess we found something else our three victims have in common.ฉันคิดว่าเราเจอบางอย่างแล้ว เหยื่อ 3 รายของเรามีบางอย่างร่วมกัน
Tim and Son Sardine Bait and Tackle.ทิม และ บุตร ปลาซาร์ดีน เหยื่อ และเบ็ดตกปลา
Well, everything that you've learned about the victim, uh, indicates that he was only interested in the external signifiers of the rock and roll lifestyle, correct?อืม ทุกอย่างที่คุณรู้เกี่ยวกับ เหยื่อ เอ่อ บ่งบอกว่า เขาสนใจแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอก
I'm tired of dealing with murders and victims and sadness and pain.ฉันเหนื่อยในการรับมือกับฆาตกร เหยื่อ ความโศกเศร้า และความเจ็บปวด
If you're planning on getting eaten, I'd definitely go with the Gronckle.ถ้าจะพาไป โดนมังกรกิน ข้าขอเป็น เหยื่อ แหนมคึก นะ
Apparently, the, uh, victims seemed to vanish into thin air.เห็นได้ชัดว่า เหยื่อ เหมือนจะหายไปในอากาศ
Lily Jones is the name of a witness, in a case that Section Six was building against Liberate.ลิลลี่ โจนส์ เป็นชื่อของ เหยื่อ มันเป็นคดีที่กอง 6 เจอในการจับกุม พวก เสรีภาพ
Between the victims, not the killers.ระหว่าง เหยื่อ ทั้งสอง ไม่ใช่ ฆาตกร
First off, did you know the victim, Jacob Carter?อย่างแรก คุณรู้จัก เหยื่อ เจค๊อบ คารเตอร์
Another difference-- the first 3 victims were all born and raised in La Grande.ข้อแตกต่างอีกอย่างนึง เหยื่อ 3 รายแรก เกิดและโตที่ลาแกรนด์
But... the victim had extensive remodeled, antemortem breaks.แต่... เหยื่อ มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะ การแข็งตัวของกล้ามเนื้อถูกทำลาย
Those were the first 3 victims.นี่เป็น เหยื่อ 3 รายแรกของเรา
So, the victim. His name is Al Rothstein.งั้น เหยื่อ เขาชื่อ อัล รอทสตีน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เหยื่อ-
Back to top