ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เล็กน้อย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เล็กน้อย, *เล็กน้อย*,

-เล็กน้อย- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Mildขั้นปานกลาง, อ่อน, น้อย, ไม่รุนแรง, อาการน้อย, อาการเพียงเล็กน้อย, เป็นน้อย, เล็กน้อย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will just make his finger shrink a little.อง เขาหดตัว เล็กน้อย มันคือความลับทาง การแพทย์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
I want to see you back here, clean, bright and spent.ฉันอยากเห็นคุณกลับมาที่นี่ สะอาดสดใสและใช้เวลา เล็กน้อย ให้มันห่อ
Monica has a cell phone, and the battery emits a tiny GPS signal which I can use to try and get her position.โมนิก้า มีมือถือ กับ แบต มันปล่อยสัญญาณ GPS เล็กน้อย ซึ่งผมหาตำแหน่งของเธอได้
Really? he said a "tad." a tad isn't serious,right?จริงหรอ เขาพูดว่า เล็กน้อย เอาน่ะ เล็กน้อยคงไม่ใช่เรื่องซีเรียส ใช่มั๊ยคะ
The neck's a little bit bent, and it's a little bit out of tune, and I want to work and battle it and conquer it and make it express whatever attitude I have at that moment.คอบิดไปนิดหน่อย แล้วเสียงก็เพี้ยนๆ เล็กน้อย ผมอยากใช้ความพยายามเพื่อสู้กับมัน และเอาชนะมัน ใช้มันเพื่อแสดงออก ถึงอารมณ์อะไรก็ตามที่ผมมี ณ ขณะนั้น
We're wanting to ask you a few questions.เรามี คำถาม เล็กน้อย จะถามคุณ ค่ะ
It looks like there's a spot of bad weather up ahead, so we may experience just a little bit of turbulence.ดูเหมือนว่าจะมีหลุมอากาศ เล็กน้อย เราอาจจะต้องเจอ กับสิ่งที่ไม่สะดวกเล็กน้อย
A little uranium?ยูเรเนียม เล็กน้อย เหรอ?
I mean, there's something. Small thing. Nothing.หมายความว่า ก็ต้องแลกบ้างน่ะนะ เล็กน้อย นิดหน่อย
And while Vecuronium is slightly more expensive than its competition, it produces few adverse side effects.และในขณะที่ Vecuronium เล็กน้อย ราคาแพงกว่าการแข่งขันของ จะผลิตไม่กี่ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์.
And even minor T.B.I. can produce sleep deprivation, emotional issues, memory impairment.อาการ TBI เล็กน้อย ทำให้นอนไม่เพียงพอ ปัญหาทางอารมณ์ ความจำเสื่อม
And my relationship with the machine is a little... different.และความสัมพันธ์ของฉันกับเดอะแมชชีน มัน ต่างไป.. เล็กน้อย น่ะ
They probably wanted a little extra reassurance, that's all.พวกเขาอาจต้องการเพียง เล็กน้อย ความมั่นใจเป็นพิเศษนั่นคือ ทั้งหมดที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เล็กน้อย-
Back to top