ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-อัลบั้ม-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อัลบั้ม, *อัลบั้ม*,

-อัลบั้ม- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I listen to the same five albums over and over and over again, a-and I sing along.หมายถึง ฉันขับรถเร็วไป ฟังเพลงวนอยู่ 5 อัลบั้ม ซ้ำไปซ้ำมา แถมยังร้องคลอด้วย
Leading up to the recording of the War album.เพื่อเตรียมบันทึกเสียง อัลบั้ม "War
Is the Beatles' white album.มันคือ "เดอะบีทเทิล" อัลบั้ม ไวท์
I'm not trying to make money, and my album?ผมไม่ต้องทำเงินนี่ อัลบั้ม ?
And the liner notes, the album art, even the tactile feel of the vinyl...และ"เดอะ ไลเนอร์ โน็ต" "เดอะ อัลบั้ม อาร์ท" แม้กระทั่งการรับรู้สัมผัสของไวนิล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -อัลบั้ม-
Back to top