ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ศัตรู-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ศัตรู, *ศัตรู*,

-ศัตรู- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enemyข้าศึก, ศัตรู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A crowd of faces... friends and family, enemies, lovers.มิตรสหาย ครอบครัว ศัตรู หรือ คู่รัก
Allies turned enemies and the Vampire elders I had protected for over six centuries wanted me dead.พันธมิตรหัน ศัตรู และผู้สูงอายุแวมไพร์ฉันมี
Were they friends, enemies, uh... possibly seeing each other?เพื่อนของพวกเขา ศัตรู ... หรือว่า เห็นคนอื่นๆ บ้างไหม?
Russian and Chinese troops are now moving across Europe without resistance./ กองทัพจีนและรัสเสีย กำลังเคลื่อนที่ข้ามยุโรป / / ปราศจากกำลังต่อต้าน จาก ศัตรู /

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ศัตรู-
Back to top