ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ราวๆ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ราวๆ, *ราวๆ*,

-ราวๆ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The super typhoon '29, travelling north at approximately 15 kilometers per hourไต้ฝุ่นยักษ์ ที่ 29 มาจากทางเหนือ ราวๆ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Sounds kinky, looks like a fog bank about 1 0 miles out and it's moving straight towards us.แบบไหนล่ะ มันดูเหมือนกลุ่มหมอก ราวๆ 10 ไมล์ห่างจากฝั่ง และกำลังมุ่งหน้าตรงดิ่งมาหาเรา
Yeah, that's right, about a mile up the road.เออ ถูก ราวๆ ไมล์ 1 เลยไปที่ถนน มีอีกหลายรายก่อนหน้านั้น
I'd estimate the porosity at approximately 25%.ผมกะว่ามีลักษณะเป็นรูพรุน ราวๆ 25%
Since your late teens, early 20s?ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นปลายๆ ราวๆ อายุ 20 หรือเปล่า
Uh, approximately 48 hours ago.อืมม ราวๆ สัก 48 ชั่วโมง
I'm worth roughly $80 million.ตอนนี้ ค่าตัวผม ราวๆ 80 ล้านเหรียญ
He less than a year.เขาน้อยกว่า ราวๆ ปีหนึ่ง
And another approximately a week later, which propelled the bone into his heart and killed him dead.และอีกอันหนึ่งเกิดขึ้น ราวๆ อาทิตย์หนึ่งให้หลัง ซึ่งเข้าไปดันให้เศษกระดูก เข้าไปตรงหัวใจของเขา และทำให้เขาเสียชีวิต
This particular of piranha vanished from the face of the earth more than two million years ago!นี่คือ พวกกับกับปิรันย่า มันสาปสูญไปจากโลกเรานานแล้ว ราวๆ สองล้านปี
Reports put it at about 1/4 mile.ตามรายงาน ราวๆ 1/4 ไมล์
I talked to the M.E. it turns out Sam was hit with a pipe about 10 times.ฉันคุยกับเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพมา ปรากฎว่าแซม ถูกตีด้วยท่อเหล็ก ราวๆ 10 ครั้ง
It's a lot of money. It's about 60 grand.เงินจำนวนมาก ราวๆ 6 หมื่นได้
Judging by the fusion of the sacrum, he was male, around 30, and tall, approximately 185 centimeters.ดูจากกระดูกใต้กระเบนเหน็บ ที่เชื่อมแล้ว เขาเป็นชาย อายุประมาณ 30 สูง ราวๆ 185 ซม.
You said that remote had a range of about 100 feet, right? Mm-hmm.คุณบอกว่ารีโมทมีระศมี ราวๆ 100 ฟุตใช่ไหม งั้นใครก็ตามที่เป็นคู่หูของเขา จะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่ง ตรงนี้
Well, it's one a week for about two months.อ่า ก็สัปดาห์ละครั้ง ราวๆ สองเดือนน่ะจ้ะ
We usually intercept our first message around 6:00 a.m., which gives you exactlyเรามักจะได้ข้อความแรก ราวๆ 6 โมงเช้า
Looks like the tunnels lead into the city's sewage system about 200 yards from here.ดูเหมือนอุโมงค์พวกนี้ จะเชื่อมไปถึงระบบปฏิกูลของเมือง ราวๆ 200 หลาจากจุดนี้
Well, now if the Nazis are due to take delivery of this bomb at 0800, that gives us a luxurious 14 hours in which to seize the island, secure the warhead and winkle out poor Professor Teller.ถ้าพวกนาซีจะมาเอาของ... ตอนเวลา 0800, นั่นทำให้เรามี.. ราวๆ 14 ชั่วโมง ก่อนที่เรา ต้องยึดเกาะ และหัวรบให้ได้
I worked for him about ten years ago when he was running a task force on the border.ผมเคยทำงานให้เขา ราวๆ 10 ปีมาแล้ว เขาคุมหน่วยลาดตระเวณชายแดน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ราวๆ-
Back to top