ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ยุ่งเหยิง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยุ่งเหยิง, *ยุ่งเหยิง*,

-ยุ่งเหยิง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How's his guy doing?และในรายการของเขาจะไม่มีคำว่า ยุ่งเหยิง คนของมันเป็นยังไงมั่ง
And whenever things in my head get all gooey and sticky and messy and I can't get 'em out, you always come along and you make me feel clean and you make me feel whole again.และทุกๆอย่างในหัวฉัน มันเหนอะหนะ ยุ่งเหยิง และฉันปัดมันออกไปไม่ได้ คุณมักจะเข้ามา และทำให้ฉันรู้สึกหมดจด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ยุ่งเหยิง-
Back to top