ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-มองหา-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มองหา, *มองหา*,

-มองหา- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Roger that. You, guys, look out for a blue recycle vehicle!รับทราบ พวกนาย มองหา ยานพาหนะสีน้ำเงิน!
I'm looking for Mockingbird Trail.ฉันเมตร มองหา กระเต็นทาง
The judges at Regionals have an eye out for something new, which means...กรรมการที่การแข่งระดับภาค มองหา อะไรบางอย่างใหม่ๆ นั่นหมายถึง
This girl may not have been my grandmother, but if the gang is looking for Lily Jones', it's only a matter of time before they find the right one.ผู้หญิงคนนี้ ไม่ใช่ คุณยายของเราหรอก แต่ถ้า แก๊งค์ มองหา ลิลลี่ โจนส์ นั่นมันก็แค่เวลาเท่านั้น ก่อนที่พวกเขาจะหาเจอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -มองหา-
Back to top