ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ปากร้าย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ปากร้าย, *ปากร้าย*,

-ปากร้าย- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ปากร้าย-
Back to top