ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-บุกรุก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น บุกรุก, *บุกรุก*,

-บุกรุก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyone who's been arrested for stalking,uh,breaking and entering,burglary.หาคนที่ถูกจับข้อหาสะกดรอย ทำลายข้าวของ บุกรุก หรือลักเล็กขโมยน้อย
Trespassing, breaking and entering.ข้อหา บุกรุก ทำลายทรัพย์สิน
Were those silly little trespassing and burglary charges.ว่าต้องไปอยู่ที่ไหน ระหว่างที่ถูกจับในข้อหา บุกรุก และ ก้าวก่าย การปฏิบัติหน้าที่
We'II take you and your men for assault, blackmailing... trespassing and other charges to the police.เราจะจับคุณและพวกของคุณ ในข้อหาทำร้ายร่างกาย แบล็กเมล บุกรุก และข้อหาอื่นๆส่งตำรวจ
Breaking and entering for Rocky and Gilda.ทำลาย และ บุกรุก สำหรับ ร็อคกี้ และกิลด้า
Harassment, trespassing, even BE-- seems like there's nothing this guy won't do to get that big-money shot.คุกคาม บุกรุก ถึงขนาดงัดบ้าน ดูเหมือนไม่มีอะไรที่ หมอนี่ทำไม่ได้ เพื่อเงินก้อนโต
Breaking and entering. Grand larceny.งัดบ้าน บุกรุก ระดับจอมโจร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -บุกรุก-
Back to top