ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-น่าเสียดาย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น่าเสียดาย, *น่าเสียดาย*,

-น่าเสียดาย- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, well, perhaps you're right. Pity, just when we were getting on so nicely.เเต่คุณอาจจะถูก น่าเสียดาย กําลังคุยกันถูกคอเลย
Oh, that's a pity. You were so good with Catherine.โอ้ น่าเสียดาย คุณทำได้ดีมากในกรณีแคทเธอรีน
As he can't get to the settlement every day for school, a crying shame, nothing we can do about it,เพราะเขาไม่สามารถ ไปโรงเรียนทุกวันได้ น่าเสียดาย เราทำอะไรไม่ได้ เกียวกับเรื่องนี้
Well, sadly, by the time I returned the call, he was dead.แหม น่าเสียดาย กว่าฉันจะโทรกลับมา เขาก็ตายซะแล้ว
Oh, gee, you're too late.โห น่าเสียดาย นายมาช้าไปหน่อย
Ah, yes. Unfortunately, there's still an Ashton Kutcher.ใช่ น่าเสียดาย ที่แอชตัน คุชเชอร์ยังอยู่
Oh, what a shame. I did so want to contribute.โอ้ น่าเสียดาย ฉันอยกจะมาร่วมด้วยอย่างมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -น่าเสียดาย-
Back to top