ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-นักดนตรี-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นักดนตรี, *นักดนตรี*,

-นักดนตรี- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
WHAT ABOUT MALE FANS?มีเด็กคนนึงแวะมา นักดนตรี ผมว่านะ
Poets, musicians, actors, playwrights.นักกวี นักดนตรี นักแสดง นักเขียน
I'm Terrance Fletcher, and these are some of the best musicans in New York which means some of the best musicians in the world.ผมเทอร์แรนซ์ เฟลทเชอร์ และนี่คือเหล่า นักดนตรี ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในนิวยอร์ค ซึ่งอาจหมายถึง ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก
Mrs. Kennedy, this administration has shown a particular affinity for artists, musicians, writers, poets...คุณนายเคนเนดี้ครับ คณะบริหารชุดนี้แสดงความใกล้ชิดแก่ศิลปิน นักดนตรี นักเขียน กวี
I'm So Humble, I instantly connected with that because I'm probably the most humble person that I know.เพลง ฉันถ่อมตนมาก ฉันเข้าถึงเพลงนั้นได้ทันที มารายห์ แครี นักดนตรี เพราะฉันน่าจะเป็นคนที่ถ่อมตนที่สุดที่ฉันรู้จัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -นักดนตรี-
Back to top