ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-นอกเหนือจาก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นอกเหนือจาก, *นอกเหนือจาก*,

-นอกเหนือจาก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Adam Towers had a girlfriend besides Denise.อดัม ทาวเวอร์ มีแฟน นอกเหนือจาก เดนนิส
Are there any others, aside from you and damon?ยังมีคนอื่นๆ นอกเหนือจาก คุณและเดม่อนอีกมั้ย?
Anyways, you want to guess who else, other than Arthur Swenson, had a transplant in the last year?ยังไงก็ตาม นายอยากจะลองทายไหม ใครอีกคน นอกเหนือจาก อาเธอร์ ซเวนสัน ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะปีที่แล้ว?
Write an update that allows us to move pass matter as our processing platform.เราเขียนโปรแกรมอัพเดท ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้า นอกเหนือจาก การประมวลผลของแพลตฟอร์ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -นอกเหนือจาก-
Back to top