ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-นอกเสียจากว่า-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นอกเสียจากว่า, *นอกเสียจากว่า*,

-นอกเสียจากว่า- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless, of course, you have some Siegbarste gift.ก่อนที่มันจะจัดการนายซะก่อน นอกเสียจากว่า นายจะมี\กิฟต์บางอย่างแบบไซบอร์ก
I can't even feel it except for a very slight tingling sensation, which, unfortunately for you gorgeous little pixies, only whets my appetite!ฉันไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลย นอกเสียจากว่า รู้สึกเสียวซ่านนิดหน่อย
I'll settle for half, unless you think that's unreasonable.งั้นผมขอครึ่งนึง นอกเสียจากว่า คุณจะไม่เห็นด้วย
5 seconds are up unless you just realized you need me alive.เวลา 5 วินาทีหมดแล้ว นอกเสียจากว่า นายจะต้องการให้ฉันมีชีวิตอยู่
We wouldn't have this much soap unless there was more victim inside there.มันคงไม่เป็นสบู่ขนาดนี้ นอกเสียจากว่า จะมีศพอื่นข้างใน
Don't leave the island unless you're willing to pay it.ห้ามออกจากเกาะนี้ นอกเสียจากว่า เจ้าจะยอมชดใช้มัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -นอกเสียจากว่า-
Back to top