ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-นอกจาก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นอกจาก, *นอกจาก*,

-นอกจาก- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
dingbats(ดิงแบตส์) เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจาก Zapf Dingbats ในแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร)
nondocument fileแฟ้มแอสกีเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลแบบหนึ่ง มีใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) บางทีเรียกว่าแฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ดสตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้วดู document file เปรียบเทียบ
outside(เอาทฺ'ไซดฺ) n. ข้างนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,ส่วนนอก,สิ่งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหน้า,โฉมภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,วงนอก,ไกลสุด,เต็มขีด prep. ภายนอก,ข้างนอก. -Phr. (at the outside เต็มที่ เต็มขีด มากที่สุด) -Phr. (outside of นอกจาก ยกเว้น)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's nothing in Lincolnville but some payphones and the ferry and Pen Bay hospital is only a few miles from here.ไม่มีอะไรในลินคอล์นวิล นอกจาก ตู้โทรศัพท์ กับท่าเรือเฟอร์รี่ แล้วก็โรงพยาบาลเพน เบย์ \ ที่อยู่ห่างจากที่นี้ไม่กี่ไมล์
Before we get too deep into this party, I want to thank Key Steel for letting us use their place of business to pay tribute to the metal created by none other than Steel Dragon!..ที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่ของเขา เพื่อแสดงความนับถือ... ..ต่อเพลงเฮฟวี่ที่สร้างสรรค์โดยไม่ใช่ใครอื่น นอกจาก 'สตีล ดราก้อน' และขอฝากคำขอบคุณถึงโจ..
Not just well they can drinkไม่เห็นมันจะทำอะไรได้ นอกจาก ดื่ม กิน เที่ยว
What's good in this location, except being in china!ในโลเคชั่นนี้มีอะไรน่าสนใจมั่ง, นอกจาก เครื่องเคลือบดินเผาในเมืองจีน!
And, uh any other skills besides surfing?แล้วก็ ความสามารถอื่น ๆ นอกจาก โต้คลื่น
Is none other than international-movie-megastar-ที่ไม่ใช่ใคร นอกจาก ดาราหนังระดับซูปเปอร์สตาร์
And as far as you know,no one's ever broken out of this place except,uh... except maybe this whistler guy?เท่าที่นายรู้ ไม่เคยมีใครหนีออกจากที่นี่ได้ นอกจาก วิสท์เลอร์ใช่มั้ย?
She doesn't talk to us, except for yes or no.เธอไม่พูดกับเรา นอกจาก ใช่ กับ ไม่
For these six years past, you have seen neither kinsman nor any friend, but blade, shield and shaft.6 ปีที่ผ่านมา เจ้าไม่ได้พบญาติ และ เพื่อน นอกจาก ดาบ โล่ห์ และ หอก
You keep your dick in your pants unless you're,"a," playing with yourself or,"b," you are doing something consensual and legal.คุณรูดซิบกางเกงไว้ นอกจาก ก. คุณเล่นกับตัวเอง หรือ ข.
Some of you may have forgotten, but we badgers remember well, that Narnia was never right except when a Son of Adam was king.พวกแกส่วนใหญ่คงลืมไปแล้ว, แต่เจ้าแบดเจอร์จำมันได้ดี, ว่า นาเนียไม่เคยอยู่เป็นระเบียบ. นอกจาก ตอนที่ บุตรของอดัมเป็นพระราชา.
Going after him feels very familiar, except it won't have its usual satisfying ending.ไปทำความรู้จักใกล้ชิดกับเขา นอกจาก เขาไม่อยาก ให้มันจบแบบธรรมดา
Not unless he wants to be found.ไม่ นอกจาก เขาอยากให้เจอตัว
It must be here.- นอกจาก ... - บอกโดยตรง.
Now despite Louis Tobin's admission of guilt, the Tobin family has issued no public statement nor any words of remorse for his victims.ตอนนี้ นอกจาก Louis Tobin ยอมรับในความผิด ครอบครัว Tobin ยังไม่ได้แจ้งอะไรต่อสาธารณะชนเลย และก็ยังไม่มีการกล่าวอะไรจากผู้รับเคราะห์เหล่านั้น
There is someone besides michaelยังมีอีกคน นอกจาก ไมเคิล
I mean, I've never lived anywhere outside of California before, so...ฉันหมายความว่า ฉันไม่เคย อยู่ที่ไหน นอกจาก แคริฟอเนีย มาก่อน
So you haven't talked to anybody today other than, you know, Captain Nerd there.งั้นวันนี้คุรก้ไม่ได้คุยกับใครเลยนะสิ นอกจาก คุณรู้นะ กัปตันเนิร์ดคนนั้น
Last night... don't even finish those words unless... unless they end with "was a mistake."เมื่อคืน.. อย่า ไม่ต้องพูดเลย นอกจาก เอ่อ..
I have no reason to do anything but sit here and read and rot.ฉันไม่มีเหตุผลที่จะทำอะไรอย่างอื่น นอกจาก นั่งอยู่ในนี้ อ่าน และเหี่ยวแห้งตาย
I got nothing to say to you, except, get the hell off my porch.ผมไม่มีอะไรจะพูดด้วย นอกจาก ออกไปจากระเบียงบ้านผม
And i know didn't expect to do anything other than, you know, donating, the.. which, you did so wonderfully, by the way.แล้วฉันก็รู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรทั้งนั้น นอกจาก บริจาค ซึ่ง ยังไงก็ คุณทำได้เยี่ยมมาก
All right, well, aside from your little deep insight there, these women actually have nothing in common...อืมม์ นอกจาก สายตาอันแหลมคมของนาย ผู้หญิงพวกนี้ไม่มี อะไรเหมือนกันเลย
I'm being loyal to a guy who does nothing but look out for himself.ผมต้องรับใช้ เจ้าคนซึ่งไม่มีอะไรเลย นอกจาก เห็นแก่ตัวเอง
The account numbers, everything I need to prove that the majority of your mortgage assets aren't even yours... except, of course, the worthless ones.ว่าทรัพย์สินจำนองส่วนใหญ่ของคุณ ไม่ได้เป็นของคุณซักหน่อย... นอกจาก ชิ้นที่ไร้ค่านั่นแหละ
Like there are other schools for you besides NYADA?เหมือนอย่างโรงเรียนอื่น นอกจาก NYADA น่ะหรอ
I don't know how to say this, except--except to just say it.ฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดี นอกจาก- - นอกจาก แค่พูดมันออกมา
Well, yeah, unless you know what happens in the end.ก็ ใช่ นอกจาก คุณจะรู้ว่าท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้น
You mean besides starting to wait on tables?เธอหมายถึง นอกจาก บริการลูกค้างั้นเหรอ?
There's nothing in your playlist but spooky party, the Beetlejuice soundtrack, and NPR podcasts.ในเพลย์ลิสต์เธอไม่มีอะไรเลย นอกจาก Spooky Party ซาวด์แทร็ค Beetlejuice และ NPR Podcasts
I already had that. other than your miserable life?ข้าได้มันไปแล้ว งั้นเจ้าต้องการอะไร นอกจาก ชีวิตอันน่าสมเพชของเจ้า
Because now, on top of her original accusations,เพราะตอนนี้ นอกจาก ข้อกล่าวหาเดิมของเธอ
You know, I'll--I'll leave you guys to work through this unless, Rick, you want to take a look at our new library initiative.เข้าใจนะ ผมจะออกไปข้างนอก พวกคุณถามเขาได้เลย นอกจาก ริค คุณ ต้องการดู ห้องสมุดใหม่ของเรา
Actually, you don't need to know anything other than that I'm a recovering addict.จริงๆ คุณไม่จำเป็น ต้องรู้ทุกสิ่ง นอกจาก ที่ฉันเป็นขี้ยากลับตัว
A woman like this would have a handbag, unless, of course, you have it.สาวๆประเภทนี้ต้องมีกระเป๋าถือติดตัวแน่ นอกจาก แน่นอนว่า คุณมีมัน
My father was allergic to everything except God.พ่อปฎิเสธทุกอย่าง\ นอกจาก พระเจ้า
She's here to thank you for being a thoroughly respectful fellow who's never once failed to address me as "my lord."เธอมาขอบใจเจ้า ที่เคารพข้ามาเสมอ เจ้าไม่เคยเรียกข้าอย่างอื่น นอกจาก "นายท่าน" เลย
No, other than, uh... The Colonel. Hmm.ไม่มีเลย นอกจาก เอ่อ เจ้าพันเอก ขอตัวนะครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -นอกจาก-
Back to top