ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ชื่อเสียง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ชื่อเสียง, *ชื่อเสียง*,

-ชื่อเสียง- ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-aggrandizement (n.) การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-aggrandizing (adj.) ซึ่งมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(John) Don't worry, just whistle famous Beethoven's famous 9th symphony.ไม่ต้องกังวลสิ่งที่คุณต้องทำคือการ เป่านกหวีด ที่มีชื่อเสียงซิมโฟนี 9 เบโธเฟน ที่มี ชื่อเสียง เข้ามา เข้ามา
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่
Well, I really... Ann, I'm telling you... you're perfect.ผจญภัย ชื่อเสียง ความตื่นเต้น ได้ล่องเรือยังแดนไกล
Your career, reputation, freedom.ทั้งอาชีพ ชื่อเสียง อิสรภาพ
I will build an empire of blood and glory upon your name!ข้าจะสร้างอนาจักรแห่งเลือด และ ชื่อเสียง บน ชื่อเจ้า !
I want to play a game.คุณมีทั้งความร่ำรวย ชื่อเสียง และฉาวโฉ่
Oh really. An honor, yeah right.โอ้ ใช่สิ ชื่อเสียง ใช่!
You've lost your child, your boyfriend, your rep, and worse, your high pony.เธอสูญเสียทั้ง ลูก แฟน ชื่อเสียง และแย่ที่สุด บัลลังค์ของเธอ รู้ใช่มั้ยฉันกำลังโทษใคร
♪ For money, fame, for power, out of greed ♪#เพื่อเงิน ชื่อเสียง อำนาจ ด้วยความโลภหรอก#
Whether it's direction, or discipline, or glory and fame and fortune.ไม่ว่าจะเป็นทิศทางชีวิต วินัย ชัยชนะ ชื่อเสียง หรือเงินทอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ชื่อเสียง-
Back to top