ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-จนกว่า-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จนกว่า, *จนกว่า*,

-จนกว่า- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A policeman was pistol-whipped until his face looked like raspberry jam.{\cHFFFFFF}ตำรวจถูกปืน whipped จนกว่า ใบหน้าของเขาดูเหมือนราสเบอร์รี่แยม
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง
I'm not going back either, not until this shameful war is over.ฉันก็ไม่กลับ จนกว่า สงครามเวรกรรมนี่จะจบ
We didn't wanna say until we knew we weren't getting back together.เราก็ไม่อยากพูดไปน่ะ จนกว่า เราจะแน่ใจว่า เราจะไม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
You just keep swingin' that club until you're part of the whole thing.สวิงไปเรื่อยๆ จนกว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของมัน
Mr. Satoh will be your teacher... until Ms. Kawashima returns from maternity leave.อาจารย์ ซาโต้จะมาเป็นคุณครูของพวกเธอ... จนกว่า อาจารย์คาวาชิม่ากลับมา หลังจากคลอดเสร็จ
Lights up.ว่าจะเลื่อนตัวนั้นไปก่อน จนกว่า มอรีน
I don't hear from you until you have an insight worth sharing.ฉันไม่ได้ยินอะไรจากเธอทั้งนั้น จนกว่า เธอจะมองเห็นถึงสิ่งที่มีค่าที่อยู่ภายในได้
According to the Navy rules, not until the enemy lands...ตามกฏราชนาวี ต้องไม่.. จนกว่า ข้าศึกยกพล...
Z, I'm not coming in until you come out.ซี่ ผมไม่เข้าไป จนกว่า คุณจะออกมา
Stuck like this till the new king is crowned.เออ ต้องเวียนว่าย จนกว่า จะได้กษัตริย์องค์ใหม่.
As a matter of fact, I recommend you stay alive until the fucking clock counts down.รูทวารหนัก อันที่จริงแล้ว ผมควรจะแนะนำคุณ รักษาชิวิตไว้ จนกว่า บ้าเอ้ย...
We're not gonna play until these baskets get done, and everything else gets done.เรา จะไม่เล่น จนกว่า \ ตะกร้านี่จะเสร็จ และ ทุก ๆ อย่างเสร็จ
We have nine minutes until the next secret service roll call.เรามีเวลา 9 นาที จนกว่า หน่วยลับจะเรียกกำลังมาอีก
We've got an hour till Ryder shows up to run through this stuff.เรามีเวลาหนึ่งชัวโมง จนกว่า ไรเดอร์ จะมาถึงที่ทำงานและแสดงกับหุ่นนี้
You're gonna need to just stay put until cps arrives.คูณควรจะรออยู่ที่นี่ จนกว่า ซีพีเอสจะมาถึง
We can't examine the bodies until Hazmat clears them for removal.เรายังตรวจศพไม่ได้ จนกว่า Hazmat จะตรวจพวกเขาเสร็จแล้วถอนตัวไป
He's been sedated, but I need you to wait here until we've completed this, all right?อัลตร้าซาวด์ เพื่อให้แน่ใจ เขาสงบลง แต่ผมอยากให้คุณรอตรงนี้ จนกว่า เราจะ ทำนี่เสร็จ ตกลงไหม?
And they won't rest until we beg them... for death.และพวกมันจะไม่มีวันเลิกลา จนกว่า เราจะร้องขอให้มัน.. ฆ่าเราเสีย
A 4th, an employee who may have been involved, has been killed.ฟังนะ ฉันจะปล่อยให้นายได้อยู่ตามลำพัง จนกว่า นายจะเป็นตัวของตัวเองที่จะพูดคุยกับฉัน ตกลงไหม ?
You know, Elliot is the bow tie master in our relationship, so I guess I can't wear one now until he's home visiting from Yale.คือ เอลเลียสมักจะเป็นคนที่ผูกไทน์ให้ผมเสมอ ดังนั้น ผมเลยผูกเองตอนนี้ไม่ได้ จนกว่า เขาจะกลับมาจากเยล
May sound easy, but you can't know what you want unless you know yourself.อาจฟังดูง่าย แต่คุณไม่รู้หรอกว่า คุณต้องการอะไร จนกว่า คุณจะรู้จักตัวเอง
We're staying with people we know for a few weeks until Hector crosses the border and joins us.ประมาณสองสามอาทิตย์ จนกว่า เฮคเตอร์จะออกจากชายแดนมาหาพวกเรา
Can't even charge them with anything unless they find her body.เขาไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้/N จนกว่า /N พวกเขาจะพบร่างของเธอ
We don't exactly know what's going on at the center, so maybe you should just take a few days off until we do.เราไม่รู้ว่ากันเกิดอะไรขึ้นที่นั้นกันแน่ เพราะงั้น คุณน่าจะหยุดสัก 2-3 วัน จนกว่า เราจะรู้แน่
He's hanging out until his mom comes to get him.เขาอยู่นี่ จนกว่า แม่เขาจะกลับมารับ
He's been going back and forth until Leith and I can settle custody.เขาไปๆ มาๆ จนกว่า ลีทกับฉัน จะสามารถตกลงเรื่องสิทธิเลี้ยงดูได้
Yeah, he said he's not going to sleep till you read his story to him.ใช่ เขาบอกว่า เขาจะไม่ยอมนอน จนกว่า คุณจะ อ่านนิทานก่อนนอนให้เค้าฟัง
You take Maddy and Zoe and hide until we come find you.ลูกพาแมดดี้ กับ โซอี้ ไปหลบ จนกว่า เราจะหาลูกพบ
It remains firmly bound, until Naevia is back in my arms.มันยังคงผูกพันแน่น จนกว่า Naevia กลับมาอยู่ในอ้อมแขนของฉัน
We're on it. As soon as we make sure no one's lurking in the closets.เราจะชึ้นไปเช็คดูนะ จนกว่า จะมั่นใจว่าไม่มีใครซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า
I'll even name you my heir until a son is born to me.ข้าจะตั้งเจ้าเป็นรัชทายาทด้วยซ้ำ จนกว่า ข้าจะได้ลูกชาย
Scouts assure us Robb Stark won't risk marching on Casterly Rock until he's at full force.หน่วยสอดแนมยืนยันว่า ร็อบบ์ สตาร์ก จะไม่ยอมเสี่ยง เข้าบุก คาสเตอรี ร็อก จนกว่า กองกำลังจะเต็มอัตราศึกดอกขอรับ
Okay, fine, but only until we find him a suitable home.ก็ได้ ได้ แต่ว่า จนกว่า เราจะหาบ้านดีๆให้เราได้นะ
There's no way we're not seeing that order.ไม่ไปไหน จนกว่า เราจะได้ เห็นคำสั่ง
I need a place to keep my friend until I can get him home.ผมต้องการ สถานที่ เก็บ เพื่อนของผม จนกว่า ผมจะพาเขากลับบ้านได้
I won't be satisfied until you exhaust every effort to find out where she's been and what she's been doing for the past 18 years.ฉันจะยังไม่พอใจ จนกว่า คุณจะใช้ความพยายามทั้งหมด ในการค้นหาว่า เธอไปอยู่ที่ไหน และเธอทำอะไร ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา
You were born into crushing debt, to parents without hope, and your only right is to work for the corporation until you pay it off...คุณได้เกิดมา เป็นหนี้ต้งแต่เด็ก จนเป็นผู้ใหญ่ที่สิ้นหวัง และสิทธิของคุณคือ การร่วมมือทำงาน จนกว่า จะได้รับเงิน
And they just keep going until they find the right one.และพวกมันจะไม่หยุด จนกว่า จะเจอคนที่ต้องการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -จนกว่า-
Back to top