ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-คุ้มครอง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คุ้มครอง, *คุ้มครอง*,

-คุ้มครอง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My wife was murdered because I was responsible for protecting David Palmer during an assassination attempt.ภรรยาผมถูกฆาตรกรรม ในขณะที่ผมต้องรับผิดชอบ คุ้มครอง เดวิด พาล์มเมอร์ ระหว่างการลอบสังหาร
Beard of Thor! What is that? !เทพธอร์ คุ้มครอง นั่นมันตัวอะไร?

-คุ้มครอง- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -คุ้มครอง-
Back to top