ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-คอแห้งผาก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คอแห้งผาก, *คอแห้งผาก*,

-คอแห้งผาก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Heart. Pounding, throat thickening, absolutely can't swallow.หัวใจเต้นแรง คอแห้งผาก กลืนน้ำลายแทบไม่ลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -คอแห้งผาก-
Back to top