ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ความรัก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความรัก, *ความรัก*,

-ความรัก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Love, love, loveความรัก, ความรัก, ความรัก ความรัก, ความรัก, ความรัก
Love is all you needความรักคือสิ่งที่คุณต้องการ ความรัก คือสิ่งที่คุณต้องการ
Love is all you needความรักคือสิ่งที่คุณต้องการ ความรัก คือสิ่งที่คุณต้องการ ความรักคือสิ่งที่คุณต้องการ ความรัก คือสิ่งที่คุณต้องการ
"...the men who made love to her."คนที่ ทำให้ ความรัก ของเธอ .
I said the men who made love to her!ฉัน กล่าวว่า คนที่ ทำให้ ความรัก กับ เธอ
Peace, love, dope. Now get the hell out of here!สันติภาพ ความรัก ยาเสพติด ไปจากที่นี่ได้แล้ว
Loving that old black magic called loveความรักหมุนให้ฉันเข้าไป ความรัก มนต์ดำอันเก่าแก่..
Yeah, but see, there's a difference between like and love.แต่ฟังนะ ความรัก และ ความชอบ มันต่างกันนะ
I thought love was something you were allowed to fall in and out of.ฉันคิดว่า ความรัก เป็นอะไรที่ ต้องยินยอม และผ่อนตาม
Oh, you act as if love is totally predictable.โอ้, คุณทำยังกะว่า ความรัก เป็นเรื่องที่คาดหวังได้.
The private assortment of images, fears, Loves, regrets.การเลือกสรรเฉพาะตัว ของ มโนภาพ ความกลัว ความรัก ความเสียใจ
Well, it's about how... love is all very well, but you have to be sensible.มันเกี่ยวกับ ความรัก ที่จะดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยต้องอาศัยเหตุผล
I am Astarte, goddess of both love and war.ข้าคืออัสตาสเท นางฟ้าแห่ง ความรัก และ สงคราม
Loyalty attraction honesty.ความซื่อสัตย์ ความรัก ความจริงใจ
Sometimes love, passion, inspires a man's baser instincts.บางครัง ความรัก กิเลส สัญชาตญาณกระตุ้นผู้ชาย
It'd be all peace and love and unicornsมันเป็นทั้งสันติภาพ ความรัก และยูนิคอร์น
I wish I knew love like that.ฉันรู้ว่า ความรัก เป็นแบบนี้
May you go forth in peace and love and serve the lord.ท่านจากไปด้วยความสงบ ความรัก และรับใช้พระเจ้า
I don't do tricks.เกี่ยวกับปีศาจ ความรัก และความลุ่มหลง
We definitely were trying to be as discreet as possible, but there's nothing discreet about Westerners in a place where there are no Westerners with big black cases, and it was noted.ที่นี่คุณจะเห็นโลมา อยู่อย่างอิสระ ตามสบาย ขึ้นมา แล้วก็ตามหา ความรัก และการสัมผัส
Our lives, our love, our sanity.ชีวิต ความรัก ความปกติสุข
Marry before it's too late.- ขอบคุณ ความรัก เติมสีสันให้กับพวกเรา
~~ get ready for me, love, 'cause I'm a comer ~~# เตรียมรับฉันเลย ความรัก เพราะฉันเพิ่งมาใหม่ #
~~ get ready for me, love ~~ ~~ 'cause I'm a comer ~~# เตรียมรับฉันเลย ความรัก เพราะฉันเพิ่งมาใหม่ #
Well, you know, I guess she got the "love" part right.พวกนายก็รู้นี่ เดาได้ว่าเธอเข้าใจในส่วนของ ความรัก ดีทีเดียว
Happiness, love, laughter, friendship, purpose... and a dance.ความสุข ความรัก เสียงหัวเราะ มิตรภาพ สมประสงค์... .
Didn't she know that in love and war, a friend in need is willing to do most any deed?เธอไม่รู้หรือว่า ในสงคราม และ ความรัก เพื่อนที่เราต้องการ มักจะยอมทำทุกอย่าง
We were on a strict diet of peace, love and baby... whoa!เรารู้จักแต่สันติภาพ ความรัก โว้ว!
I try to run a very tight ship at work, and then when I come home, I try to give my son all the love and compassion and understanding that he deserves.ผมพยายามจัดการเรื่องงานให้ดีที่สุด และเมื่อผมกลับถึงบ้าน ผมทุ่มเทเต็มที่ให้กับลูกชายของผม ความรัก ความเมตตาและความเข้าใจ นั่นคือสิ่งที่เขาสมควรได้รับ
A love, a love, yeah l don't know what to think ls this real orjust a dream?yeah ความรัก โอ้ ความรัก I don't know what to think ฉันไม่รู้ว่าจะคิดยังไง Is this real or just a dream?
A love, a love, yeah l write our names down in the sandyeah ความรัก โอ้ ความรัก I write our names down in the sand ฉันเขียนชื่อของเราลงบนผืนทราย
A love, a love, yeahyeah ความรัก โอ้ ความรัก
The so-called love it, something to do, can there be loveเรียกว่า ความรัก บางอย่างที่ทำ นั่นคือรักหรือ
It seems like love can't competeดูเหมือนว่า ความรัก คงไปด้วยกันไม่ได้
Now it's your turn... Cut, cut, cut! What is this?ครอบครัว ความรัก แม้กระทั้งเพื่อนของฉันตอนนี้ คราวนี้มันเป็นตาของเธอบ้างที่จะสูญเสียทุกอย่าง
All I've ever wanted was your love and respect.หนูก็ต้องการแค่ ความรัก และการยอมรับจากแม่
Cassandra and I have or-or had something, and there is or was love there, and-and I don't know what I'm supposed to do with all my feelings for you.แคสแซนดร้าและผมมี หรือเคยมีบางสิ่ง ความรัก ฉัน...
Yes, love can bring out the best in us...ใช่แล้ว , ความรัก สามารถนำสิ่งที่ดีเข้ามาหาเรา
Ok, these are valentines for her, so a 4-letter word.นี่เป็นวาเลนไทน์ของเธอ ตัวอักษร 4 ตัว ความรัก ชีวิต วิญญาณ
♪ Whoa, that lovin' feelin'#โว้ ความรัก ความรู้สึกนั้น#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ความรัก-
Back to top