ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-คนรัก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คนรัก, *คนรัก*,

-คนรัก- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
jo(โจ) n. คนรัก ที่รัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some people actually invent entire alternate lives with imagined friends and lovers and children.บางคนสร้างชีวิตอีกชีิวิตหนึ่งขึ้นมาก... ...ที่มีทั้งเพื่อน คนรัก และลูกที่อยู่ในจินตนาการ
Once... just once. Can't you see me as a man and not money?ครั้งเดียว ขอแค่ครั้งเดียว ที่นายจะมองฉันเป็น คนรัก แทนที่ จะมองเห็นแต่เงินของฉันได้ใหม?
#When your lover # # Lover ## เมื่อคนรักของเธอ # # คนรัก #
We give thanks for the friends who understand us... the lovers who make us happy... the children who do our bidding...และแสดงความยินดีต่อเพื่อนผู้ซึ่งเข้าใจเรา คนรัก คนที่ทำให้เรา มีความสุข .. เด็กๆ ที่เราสร้างขึ้นมา
Between lovers, a heart is the basics.ระหว่าง คนรัก กับ หัวใจธรรมดา
Just think of wrinkled old men and their wrinkled old raisins. Dr. Lewis' lover.คิดถึงคนแก่เหี่ยวๆ กับ ลูกเกดเหี่ยวๆ ของเขาไว้ คนรัก ดร.ลีวิส
"But they're not, and I do.อัศวิน คนรัก คาสโนว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -คนรัก-
Back to top