ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-กลัว-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กลัว, *กลัว*,

-กลัว- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The world's effete, worn out, afraid.ของโลก หมดแรง กลัว ทรุดโทรม
I scared you, didn't I?ฉัน กลัว คุณ ไม่ได้ ฉัน ?
Scary I just hit her, fly over!กลัว กลัว กลัว ฉันเพิ่งตีเธอ บินกลับมาเลยดิ
Excitement, fear, danger.ความตื่นเต้น กลัว อันตราย
Dissociative identity disorder.ดูนี่นะ เอาล่ะ การขัดขวามครั้งแรกดูกล้า ๆ กลัว
I was a little lonely and a little afraid And... i just did what i always do--ฉันเหงานิดหน่อย กลัว และ
Do you want to be like your new buddy Brad and hang out at the clubs all night long, picking up on the young girls?งั้นแดซองเป็นคนบอกฉายาที่ผมเกลียดที่สุดหรอครับ [กลัว] แดซองบอกชื่อที่ผมไม่ชอบมากๆกับพวกพี่อ่ะ [ กลัว ]
I mean, you're so afraid of being called geeks or losers or gay, that you settle for being nothing.ฉันหมายถึง พวกนายน่ะ กลัว กลัวที่จะถูกเรียกว่าไอ้บ้าเรียน หรือไอ้ขี้แพ้ หรือเกย์ ที่พวกนายคิดไปเองว่าพวกนั้นไม่มีความสำคัญอะไร
I was pregnant, scared and hormonal.ฉันท้อง กลัว และก็อารมณ์มันปั่นป่วน
Did he seem angry, scared, sad?เขาดูโกรธ กลัว หรือเศร้ามั้ย?
Because we're all messed up and scared and trying to be something that we're not.- เพราะคนเรามีปม... กลัว และพยายามเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -กลัว-
Back to top