ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stick around*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stick around, -stick around-

*stick around* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick around (phrv.) คอย See also: รอ, อยู่ในที่เดียวกัน, อยู่กับคนเดียวกัน Syn. stick about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd love to stick around for your low...อยากจะอยู่รอฟัง เรื่องโลว์นะครับ
I'll probably stick around with Andrew today.หนูจะอยู่กับแอนดรูค่ะ
You, stick around and be my helperเจ้าอยู่นี่นะ เป็นผู้ช่วยข้า
Y'all stick around, I might give y'all ass a job.ถ้าพวกนายไม่ไปไหน ฉันอาจมีงานให้ทำ
You gonna stick around a little while this time?คราวนี้จะอยู่นานหน่อยใช่มั้ย
Yeah, that why he carries that big stick around everywhere.ใช่ ฉันเคยรูดและสำรวจมาหมดแล้ว
So I got to stick around and try to knock some Huns off your tails, and give you a chance to survive this useless war.ฉันเลยต้องอยู่ ไล่ยิงไอ้ฮัน ไม่ให้งับหางคุณ ให้คุณรอดผ่าน สงครามไร้ประโยชน์คราวนี้
Why don't you stick around for a little bit, make sure everything's okay?ทำไมคุณยังอยู่นี่อีก ไม่ดูรอบๆหล่ะว่าทุกอย่างโอเคไหม
Well, you better give that boy a reason to stick around, or he's gonna find a girl with looser boundaries.งั้นเธอต้องมีเหตุผลให้เขาอยู่กับเธอ ไม่งั้นเขาจะไปหาสาวอื่นที่ไม่เรื่องมากอย่างเธอ
Hey, Erik, stick around for a second.เฮ้ Erik,ช่วยอยู่ต่อแป้บนึง
I guess I might have to stick around to be a pain in the ass, then.ฮึ งั้นฉันจะปัดแข้งปัดขาพี่อยู่นี่แหละ
Look,if,um... if you want to stick around for a while... you're welcome to stay.ฟังนะ,ถ้า,เอ่อ... ถ้าคุณจะอยู่แถวนี้ต่ออีกซะพัก... คุณจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stick around*
Back to top