ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*space station*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น space station, -space station-

*space station* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
space station (n.) สถานีอวกาศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Space stationsสถานีอวกาศ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา
During our recent mission to the Von Doom space station... we were exposed to as yet unidentified radioactive energy.ระหว่างปฎิบัติการ ของสถานีอวกาศ วอน ดูม เราได้รับผลกระทบจากพลังงานที่ยังไม่แน่ชัด.
The International Space Station Mir out thereอยู่ติดกับ สถานีอวกาศระหว่างประเทศ
I'm told it a lot these days, ever since my life was snuffed out by a toilet seat from an old space station, and I joined the ranks of the undead and became a grim reaper.ฉันพูดถึงวันเก่าๆเหล่านั้น ตั้งแต่ชีวิตของฉันได้จบลง โดยฝาชักโครกจากสถานีอวกาศเก่า และฉันได้เข้าร่วมกลุ่มผู้ที่ไม่ตาย และกลายเป็นมัจจุราช
I design components for the International Space Station, which is in space.ผมออกแบบส่วนประกอบปลีกย่อย ซึ่งอยู่ในอวกาศ
On the International Space Station having a 3-way with Hillary Clinton and Sarah Palin.ฉันอยู่บนสถานีอวกาศ นานาชาติ อยู่กันทั้งหมดสามเสือสาว ฮิลลารี คลินตัน และซารา พาลิน
NASA picked my team's design for the deep field space telescope that's going on the International Space Station this spring.ว่านาซาเลือกการออกแบบของทีมชั้น สำหรับกล้องโทรทรรศน์ อวกาศเชิงลึก
You're saying that the International Space Station ran into M.S. One?คุณบอกว่า สถานีอวกาศนานาชาติ วิ่งไปชน M.S One เหรอ
But NASA really wants my telescope up on the space station, so they're putting me on an earlier launch.แต่ นาซ่าอยากได้ กล้องของฉันบนสถานีอวกาศจริงๆ เลยให้ฉันบินเร็วขึ้น
You go up to that space station, and you make me proud.เธอไปสถานีอวกาศ และทำฉันภูมิใจ
Sierra Sierra-- The International Space Station. Holy crap!เซีญร่า เซียร่า นี่คือสถานีอวกาศนานาชาติ

*space station* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太空站[tài kōng zhàn, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄓㄢˋ, 太空站] space station
空间站[kōng jiān zhàn, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄓㄢˋ, 空间站 / 空間站] space station

*space station* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミール[, mi-ru] (n) (1) meal; (2) Mir (Russian space station) (rus
国際宇宙ステーション[こくさいうちゅうステーション, kokusaiuchuu sute-shon] (n) International Space Station
宇宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute-shon] (n) space station
宇宙基地[うちゅうきち, uchuukichi] (n) space station
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) space station
Japanese-English: COMDICT Dictionary
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station

*space station* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานีอากาศ[n. exp.] (sathānī ākā) EN: space station FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]
สถานีอวกาศนานาชาติ[n. prop.] (Sathānī Awa) EN: International Space Station (ISS) FR: Station spatiale internationale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *space station*
Back to top