ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*miss out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น miss out, -miss out-

*miss out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miss out (phrv.) ไม่ใส่ See also: ไม่รวม Syn. delete from, erase from
miss out (phrv.) ไม่สนใจ Syn. be out of, feel out of
miss out (phrv.) พลาดโอกาส See also: เสียโอกาส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like you'll just have to miss out... on the witty repartee of Joey "Eat Me" Donner.ขอโทษนะ สงสัยเธอคงจะต้องอด ไปหลงคารมณ์ นายโจอี้ "ขี้หลี" ดอนเนอร์แล้วล่ะ
You wouldn't want to miss out on the big picture, would you?- คงไม่อยากมองไม่เห็นภาพใหญ่จริงมั้ย - ไม่อยาก คุณถึงได้มาที่นี่จริงมั้ย
So... for your own good, don't miss out on getting to know him.ดังนั้น... เพื่อตัวของคุณเอง อย่าไม่ใส่ใจที่จะเข้าใจเขา
It's the hot sex. She doesn't want to miss out on the hot,hot sex.มันคือเซ็กส์ร้อนแรง เธอไม่อยากพลาดความแรง เซ็กส์แรงๆ
Don't miss out, hold onto him.อย่าทำพลาด, จับเขาไว้.
I'm not going to miss out on him becoming a man.ฉันจะไม่พลาดโอกาสที่จะเห็นเขาโตเป็นผู้ใหญ่
I can't miss out on.บางอย่างที่ฉันรู้สึกว่าอย่าพลาด
And miss out on all this fun?แล้วเราจะพลาดเรื่องสนุกนี่นะเหรอ?
I'm afraid that I'm gonna miss out on this guy's childhood.ฉันกลัวที่จะไม่ได้เห็น ความเป็นไปของเขา
Don't miss out. I got this whole riff about airline food.ห้ามพลาดนะ ผมสั่งอาหารของสายการบินเลย
You propose to Denise, you might miss out on your very own what kind of jerk robs a wedding?นายหมั้นกับเดนิส นายจะพลาด จ่าเซ็กซี่ - ใครจะบ้าปล้นงานแต่ง?
Not that it's any of my business or anything, but staying away, even though it's easier, you miss out on a lot of stuff too.มันก็ไม่ใช่เรื่องของผมหรือว่าอะไร แต่ว่า การไปอยู่ที่อืื่น ถึงมันจะ่ง่ายกว่า แต่ว่า เธอก็พลาดอะไรสนุกๆ ไปเยอะ

*miss out* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P)
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out

*miss out* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้ว[v.] (haeo) EN: miss out ; blow it FR:
ตกข่าว[v.] (tokkhāo) EN: miss the news ; leave out the news ; miss out on the news (of) ; be uninformed ; FR: ne pas être au courant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *miss out*
Back to top