ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*in practice*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น in practice, -in practice-

*in practice* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in practice (idm.) ในทางปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And they've been doin' very well in practice all week.และพวกเขาก็ซ้อมได้ดีเยี่ยม ตลอดทั้งอาทิตย์
My wife in practice, if not yet by law. So you will honor me.เมียตามพฤตินัย ถึงยังไม่นิตินัย ให้เกียรติฉันบ้าง
In order to put your educational theories in practice my mother sacrificed a lotเพื่อที่จะนำทฤษฎีทางการศึกษาของคุณมาในทางปฏิบัติ แม่ของผมเสียสละไปมาก
It's sweet in theory, but in practice, it's insulting.ทันก็น่ารักอยู่หรอกแต่ความจริงมันเป็นการดูถูก
Flirting is a woman's trade. One must keep in practice. You're gone.การให้ท่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ทุกคนควรฝึกเอาไว้ ออกจากสนามได้
Even in practice. So we're taking coaching advice from Lance Bass now?ตกลงเราจะให้นักร้องเป็นโค้ชให้งั้นสิ
Seriously, Finn, it was fun in practice and all, but we can't do that out here in front of everybody.บอกตรงๆนะฟินน์ ตอนซ้อมมันก็สนุกดี แต่เราทำแบบนั้นต่อหน้าคนไม่ได้
You know, some kid gets clocked in practice... we'd tell him stop bein' such a fag, shake it off!เด็กบางคน เรียบร้อยเกินไป เราก็ด่าเขาว่าแต๋ว
Polite society cannot conceive of certain practices, Miss Lister, but I move in other circles where people point at you, they call you Gentleman Jack, they say you like the ladies... perhaps too much.ในสังคมดีๆ เค้ายังไม่ยอมรับ การปฏิบัติตัวอย่างหัวรั้นหรอกคุณลิสเตอร์ แต่ผมก็ยังคงเห็นต่าง ที่คนอื่นมองคุณนะ \ เค้าเรียกคุณว่า สุภาพบุรุษ แจ๊ค
BUT IN PRACTICE, THERE WAS A PROBLEM. Perlmutter:ได้คว้ามวลเพียงพอ จากสหายของมัน
He specialized in it and have been in practice for the last 13 years.เขาเชี่ยวชาญในการทำงานด้านนี้มากว่า 13 ปีเต็ม
The dissolution of marriage has been in practice for countless centuries.การแตกสลายของชีวิตคู่ ถูกศึกษา มานานเป็นร้อยๆปี

*in practice* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, 实际上 / 實際上] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice

*in practice* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently
鉄砲(P);鉄炮[てっぽう, teppou] (n) (1) gun; (2) wooden pole that sumo wrestlers strike in practice (practise); (3) (col) (See 河豚) fugu; (P)

*in practice* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในภาคปฏิบัติ[adv.] (nai phāk pa) EN: in practice FR:
ในทางปฏิบัติ[adv.] (nai thāng p) EN: in practice ; pratically FR: pratiquement ; en pratique

*in practice* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
praxisbezogen {adj}related to practice; in practice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *in practice*
Back to top