ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*in good time*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น in good time, -in good time-

*in good time* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
all in good time (idm.) ในไม่ช้า
in good time (idm.) รวดเร็ว See also: เร็ว
in good time (idm.) ทันเวลา See also: ทัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All in good time, when I'm finished with it.ทุกคนจะมีความสุข, ตอนที่ผมทำมันเสร็จ
All in good time. Be patient, dear.ในเวลาที่ดีก่อนจ้ะ อดทนไว้ที่รัก
All in good time, gentlemen, all in good time.อยากได้ของดีต้องรอหน่อยคุณสุภาพบุรุษ
All in good time, babes. Weird girl?ขอหาอุปกรณ์แป๊ปนะ นี่ยัยเพี้ยน
All in good time, Lestrade.ไม่นานเกินรอ เลสเตรด ลอนดอนตกอยู่ในภัยร้าย
All in good time, Eric.เอาไว้เวลาเหมาะๆ อีริค
I wanna go to rehab and compare penises with famous people. All in good time, kiddo.อย่าเพิ่งใจร้อน ไอ้เสือ
All in good time, Dr. Hodgins.เวลาดีมาก ดร.ฮอทจิ้น
In good times and bad timesIn good times and bad times
All in good time.อีกไม่นานหรอก ไม่ช้าก็เร็ว
In time, son, in good time.เมื่อถึงเวลานั้น ลูก
Oh, you'll get back -- all in good time.โอ้ เดี๋ยวนายก็ได้กลับ -- ไปในช่วงเวลาดีๆทั้งหลาย

*in good time* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทันท่วงที[adv.] (thanthūangt) EN: n time ; in good time ; promptly ; timely ; without delay ; at once ; in the nick of time ; in due time FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *in good time*
Back to top