ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*head out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น head out, -head out-

*head out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
head out (phrv.) ออกรวง (ต้นไม้) See also: งอก, ขึ้น Syn. head up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอดรวง (v.) head out See also: form a spike Syn. ออกรวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fire brigade once got my head out of some railings.ดับเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยไห้หัวของฉัน ออก ของรั้วบาง คุณต้องการให้พวกเขา?
"We're here to take a couple of steelhead out of the river and look what we found.""เรามานี่กะจะเอาหัวเหล็กสองสามอัน ไปกลางแม่น้ำ และดูสิ่งที่เราเจอ"
The lieutenant had difficulty getting his head out of his ass and left us in the jungle like a bunch of crazed motherfuckers.ผู้หมวดฉันตัดสินใจอะไรไม่ถูก เลยปล่อยให้พวกเรา เดินจงกลมอยู่ในป่า
Just head out for the horizon whenever I feel like it.ไปยังสุดขอบฟ้าทุกครั้งที่รู้สึกอยากไป
Get your head out of the gutter.หยุดคิดเรื่องต่ำช้าได้แล้ว
It'll be easier to head out of town if we meet him over there.เราจะไปเจอเขาที่นั่นดีกว่า
You head out tomorrow.พรุ่งนี้คุณต้องไปอีกแล้ว
So me and Jack, we're gonna head out, and get ourselves a drink.ผมกับแจ็คจะออกไปข้างนอกนะ จะออกไปดื่มกันหน่อย
Give me that! - Get your head out of your ass, Jerry!- เลิกมุดหัวซะที เจอรี่
Like i said on the phone i saw them head out last night at 8:30.อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละ... ...ฉันเห็นเขาออกเรือไป ตั้งแต่ 2 ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
Let's get away from this island and head out to open sea.เราเผ่นจากเกาะนี่ แล้วหันหน้าออกทะเลเปิดกันเถอะ
We gotta get this space cowboy's head out of the clouds.เราต้องเอาหัวเจ้าคาวบอยอวกาศนี้ ออกไปจากน่านฟ้า

*head out* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枪打出头鸟[qiāng dǎ chū tóu niǎo, ㄑㄧㄤ ㄉㄚˇ ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 枪打出头鸟 / 槍打出頭鳥] the shot hits the bird that pokes its head out (成语 saw); nonconformity gets punished
探头探脑[tàn tóu tàn nǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄡˊ ㄊㄢˋ ㄋㄠˇ, 探头探脑 / 探頭探腦] to stick one's head out and look around (成语 saw)

*head out* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะเง้อชะแง้[v.] (cha-ngoē ch) EN: crane one's neck ; poke one's head out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *head out*
Back to top