ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gpa*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gpa, -gpa-

*gpa* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grade point average (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA) Syn. grade point index
grade point index (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA)
จีพีเอ (n.) GPA See also: grade point average Syn. คะแนนเฉลี่ย

*gpa* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปันกันได้[adj.] (baengpan ka) EN: FR: partageable
แบ่งปันประสบการณ์[v. exp.] (baengpan pr) EN: FR: partager son expérience
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
ช่างปะไร[X] (changparai) EN: never mind FR:
ใจ อึ๊งภากรณ์ ; ใจลส์ ใจ อึ๊งภากรณ์[n. prop.] (Jai Eungpha) EN: Giles Ji Ungpakorn FR: Giles Ji Ungpakorn ; Giles Ungpakorn
จางปาง[adj.] (jāngpāng) EN: bright ; brilliant FR:
จ่างป่าง[adj.] (jāngpāng) EN: bright ; brilliant FR:
จอน อึ๊งภากรณ์[n. prop.] (Jøn Eungpha) EN: Jon Ungpakorn FR: Jon Ungpakorn
แกงป่า[n.] (kaēngpā) EN: jungle curry ; herbal curry ; red curry FR:
แกงป่าไก่[n. exp.] (kaēngpā kai) EN: jungle curry with chicken FR:
แกงป่าไก่บ้าน[n. exp.] (kaēngpā kai) EN: herbal curry with chicken ; red curry with chicken FR:
แกงป่าลูกชิ้นปลากราย[n. exp.] (kaēngpā lūk) EN: jungle curry with fishballs and featherback fish FR:
แกงป่าหมู[n. exp.] (kaēngpā mū) EN: jungle curry with pork FR:
แกงป่าเนื้อ[n. exp.] (kaēngpā neū) EN: jungle curry with beef FR:
แกงป่าปลาช่อน[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with snakehead fish ; red curry with snakehead fish FR:
แกงป่าปลาดุก[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with catfish FR:
แกงป่าปลา[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with fish FR:
แกงป่าปลาดุกทะเล[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: salt water catfish curry FR:
แกงป่าปลาเห็ดโคน[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with silver sillago ; silver sillago herbal curry FR:
แกงป่าปลากราย[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with featherback fish FR:
แกงป่าปลากระพง[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with sea bass FR:
แกงป่าปลานิล[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with Nile tilapia FR:
แกงป่าปลาทราย[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with sea bass FR:
การแบ่งปัน[n.] (kān baengpa) EN: sharing FR: répartition [f] ; partage [m]
การแบ่งปันกำไร[n. exp.] (kān baengpa) EN: profit sharing FR:
การแบ่งปันความรู้[n. exp.] (kān baengpa) EN: knowledge sharing FR:
การแบ่งปันภาระ[n. exp.] (kān baengpa) EN: burden sharing FR:
ฆ้องปากแตก[X] (khøngpāktaē) EN: blabber FR:
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpan) EN: pottery ; earthenware ; crockery FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[n. exp.] (khreūangpan) EN: Baan Chiang pottery FR:
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ[n. exp.] (khreūangpan) EN: ancient pottery FR: poterie ancienne [f]
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน [n. exp.] (khreūangpan) EN: Dan Kwian pottery FR:
เครื่องปั้นดินเผาลำปาง[n. exp.] (khreūangpan) EN: Lampang ceramic FR:
กล้องปริทรรศน์[n.] (klǿngparith) EN: periscope FR: périscope [m]
เกรดเฉลี่ย[n. exp.] (krēt chalīa) EN: grade point average ; GPA FR:
กวางป่า[n.] (kwāngpā) EN: Sambar ; Rusa unicolor ; Cervus unicolor FR: Rusa unicolor ; Cervus unicolor
ลงแป้ง[v.] (longpaēng) EN: starch FR: amidonner ; empeser
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์[n. prop.] (Naowarat Ph) EN: Naowarat Pongpaiboon FR: Naowarat Pongpaiboon
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล[n. prop.] (Niwatthamro) EN: Niwatthamrong Boonsongpaisan FR: Niwatthamrong Boonsongpaisan

*gpa* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saugpapier {n} | Saugpapiere
Engpass {m} | Engpässe
Kohlepapier {n}; Durchschlagpapier
Passagierflugzeug {n} | großes Passagierflugzeugpassenger plane | airliner
Patentanmeldung {f} | nationale Phase einer Patentanmeldungpatent application; application for a patent; caveat [Am.] | national stage application for a patent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gpa*
Back to top