ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*for instance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น for instance, -for instance-

*for instance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
for instance (conj.) ตัวอย่างเช่น See also: เช่น Syn. for example
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This one, for instance. Might have been designed for you.ยกตัวอย่างชุดนี้อาจจะถูกออกเเบบไว้สําหรับคุณก็ได้
I mean, think of the tourist potential, for instance, or...หมายถึง คงมีนักท่องเที่ยว มาสัมผัสสถานที่จริงกันมากเลยทีเดียว
Some of her requests, for instance, that I should bring Claudia Schiffer as my date to the funeral,เธอขอร้องผมไว้บางอย่าง อย่างเช่นให้ผมควงคลอเดีย ชิฟเฟอร์ มาเป็นคู่เดทในงานนี้
It even writes on glass, so if you've got a framed picture, like, for instance, this one of Blue, you can just write on it.อย่าง... ถ้าคุณมีกรอบรูป แบบรูปของวงบลูนี่ คุณจะเขียนไปบนนั้นก็ได้
So for instance between 1890 and 1910 there were 307 cases brought before the court under the 14th amendment.แต่ระหว่าง ค.ศ. 1890-1910 มีคดีขึ้นศาลภายใต้กฎหมายข้อที่ 14 นี้ ถึง 307 คดี
Sir William Lucas, for instance, is a very agreeable man.อย่างเซอร์วิลเลี่ยม ลูคัส ก็เป็นคนน่าคบมาก
You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world you take yourself too seriously to care about what you put on but what you don't know is that that sweater is not just blue.เธอเปิดตู้เสื้อผ้า... แล้วเลือกหยิบสเวตเตอร์สีฟ้าสตึ... เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า เป็นคนเอาจริงเอาจัง...
You, for instance, are color blind.ยกตัวอย่างคุณ ตาบอดสี
Take, for instance, Mrs. Mooney and her pie shop.ก็ตัวอย่างเช่น ร้านพายของคุณนายมูนนี่
That you can fly, for instance, or about your brother, Peter, and his small problem.คิดดูสิ คุณเลือกได้นะ #618 00; 41;
The human body, for instance, is an astoundingly durable creation.ร่างกายของมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทนทาน
So if... for instance, a woman came to you suspicious of her husband, you could guarantee to find out whether he is or is not unfaithful?ถ้างั้น... อย่างเช่น มีผู้หญิงมาหาคุณ กับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของสามี

*for instance* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, 例如] for example; for instance; such as
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, 比如] for example; for instance; such as
譬如[pì rú, ㄆㄧˋ ㄖㄨˊ, 譬如] for example; for instance; such as

*for instance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance FR:
คือว่า[v. exp.] (kheū wā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well FR: c'est-à-dire ; cela signifie
เมาะว่า[v. exp.] (mǿwā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well FR: c'est-à-dire ; cela signifie
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: for example ; for instance ; e.g. ; at first FR: par exemple ; tout d'abord
ตัวอย่างเช่น[conj.] (tūayāng che) EN: for example ; for instance FR: par exemple ; à titre d'exemple
อย่างเช่น[X] (yāngchen) EN: such as ; for example ; like for example ; for instance ; so ; such ; like ; as FR: comme par exemple; tel que

*for instance* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beispiel {n} | zum Beispiel | als Beispiel für | Beispiele anführen; anführeninstance | for instance | as an instance of | to instance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *for instance*
Back to top