ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*drop down*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drop down, -drop down-

*drop down* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drop down (phrv.) ตกอย่างรวดเร็ว
drop down (phrv.) ทำให้ต่ำลงอย่างเร็ว Syn. drop to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, roger that. Okay, drop down, and go into the first-class gangway door.ทิ้งดิ่งลงไปประตูทางเข้าชั้น 1 เลย
The way I see it, if we drop down from broadcast here intersect 153, we might surprise them.ถ้าเราหายไปจากระบบคลื่นตรงนี้... ทางร่วม 153 เราอาจจะทำให้มันประหลาดใจ
When you drop down Write a check in townWhen you drop down Write a check in town
And you drop down into a plank now, position two.ดึงกระดูกเข้าหากัน สวยงามมาก
I'm going to drop down into this outer area here.เอาล่ะ ผมจะลงแถวๆนี้
I'm going to drop down into this outer area here.ฉันจะกระโดดลงไปนอกพื้นที่นี้
I'll pass Vancouver, Drop down in Seattleเราจะบินผ่านแวนคูเวอร์ ลงจอดที่ซีแอตเทิล
Let them drop down to where they're supposed to be before you take 'em out.ต้องปล่อยให้มันอยู่ตัว ก่อนใช้งาน
Jumping over the back wall to drop down and see you in the middle of the night?กระโดดข้ามกำแพงหลังบ้าน มาหาเธอ ตอนกลางดึก
You're standing on the edge of an 80-foot drop down to a rocky shore.นายยืนอยู่ที่ขอบ หน้าผาสูง 80 ฟุต
The rudder-- have it drop down another two and a half feet.หางเสือ ---ให้มันได้ลดลงลงไป อีกสองและครึ่งฟุต
EHOME will drop down into the Loser's Bracket, and Scythe will now finish up this game.ส่วน EHOME จะตกไปอยู่ในสายของผู้แพ้ และตอนนี้ Scythe ก็ปิดเกมลงเป็นที่เรียบร้อย

*drop down* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドロップダウンメニュー[, doroppudaunmenyu-] (n) {comp} drop down menu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *drop down*
Back to top