ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*อิ่มเอิบใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อิ่มเอิบใจ, -อิ่มเอิบใจ-

*อิ่มเอิบใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิ่มเอิบใจ (v.) be joyful See also: be joyous, be cheerful, be refreshing Syn. ชุ่มอกชุ่มใจ
อิ่มเอิบใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
self-complacent(เซลฟฺ'คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มเอิบใจ,พึงพอใจตัวเอง., See also: self-complacence n. self-complacency n., Syn. self-satisfied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *อิ่มเอิบใจ*
Back to top