ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*อย่างไรก็ดี*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อย่างไรก็ดี, -อย่างไรก็ดี-

*อย่างไรก็ดี* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างไรก็ดี (adv.) however See also: any way Syn. อย่างไรก็ตาม
English-Thai: Nontri Dictionary
however(adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า
howsoever(con) อย่างไรก็ตาม,อย่างไรก็ดี
though(adv) ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ดี,มาตรว่า,หากว่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
vaccineวัคซีนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Investigators remain at the scene of last night's police incident, and although there have been no new details revealed regarding this case,การสืบสวนยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จากเมื่อคืนก่อนที่ตำรวจบุกเข้าโจมตี อย่างไรก็ดีก็ พวกเขายังไม่มี ข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้
That's what you heard.นั่นคือที่พวกเธอได้ยินมา อย่างไรก็ดี ฉันก็ขออวยพรให้...
Not literally. Metaphorically. After all, they were very professional.ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงหรอก มันคำแค่อุปมา อย่างไรก็ดี พวกเธอเป็นมืออาชีพจริงๆ
Just let me go this once. We're neighbors after all.แค่ให้ผมจอดสักครั้ง อย่างไรก็ดี พวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะ
Hello! Hello.เห็นแล้ว อย่างไรก็ดี ผมได้พูดเกี่ยวกับพ่อ
So, with that said, that's why I've worked so hard to get these accolades and be able to brand myself as a top performer.ดังนั้น อย่างไรก็ดี นั่นคือเหตุผลที่ทำไมฉันทำงานหนัก เพื่อที่จะได้รับรางวัลเหล่านี้ และสามารถสร้างแบรนด์ตัวเอง ในฐานะนักแสดงชั้นยอด
Anyway. Thanks for the trip.อย่างไรก็ดี ขอบคุณสำหรับการเดินทาง
However if it's possible that what you say is true...อย่างไรก็ดี... ...ถ้าเป็นเป็นอย่างที่ คุณว่ามา...
I don't know if the money I gave you last time was enough.อย่างไรก็ดี เงินที่ฉันจะให้เธอครั้งนี้เป็นคงเป็นครั้งสุดท้าย
Anyway, I can't do this.อย่างไรก็ดี ,ฉันทำให้ไม่ได้
However, president Clinton is facing an election next year...อย่างไรก็ดี ประธานธิบดีคลินตันก็ต้องเผชิญกับการเลือกตั้งใหม่ในปีหน้า..
However, for those of you that are still interested,อย่างไรก็ดี สำหรับพวกนายที่ยังสนใจ
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย
We had some fun, though.อย่างไรก็ดี พวกเราก็สนุกด้วยกัน
After all, there's a little bit of good and a little bit of badแต่อย่างไรก็ดี ท้ายสุดแล้วก็มีทั้งสิ่งดีและไม่ดี
Therefore, I ask you to refrain from demonstrations of any kind;อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านงดเว้น การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น
However, I assist our young Emperorอย่างไรก็ดี ข้าเสนอ.. ยุวจักรพรรดิ์ว่า
Nonetheless, I believe we should restore the Springboks.อย่างไรก็ดี.. ผมเชื่อว่าเราควรฟื้นฟูทีมสปริงบอกซ์
There's a...รอซักนาที อย่างไรก็ดี
However,the females,with limited eggs, were more selective in their attempts to find genetically superior males.อย่างไรก็ดี สำหรับเพศหญิงที่มีไข่จำกัดนั้น นั้นถูกเลือกจากความพยายาม ยีนเพศผู้ที่มีความเยี่ยมยอด
I don't underestimate my father,by the way.อย่างไรก็ดี ฉันไม่ได้ประเมินพ่อฉันต่ำนะ
The students haven't complained, So we've turned a blind eye.อย่างไรก็ดี ตอนนี้อาจารย์ของเราเข้าไปมีส่วนพัวพันด้วย
We managed to save the heavy cannons, though.อย่างไรก็ดี เรายังรักษาปืนใหญ่อาวุธหนักเอาไว้ได้
No, not really. I know how to do it. Thanks though.ไม่ ก็ไม่เชิง ฉันรู้ว่าต้องทำอย่างไรค่ะ ขอบใจอย่างไรก็ดี
I mean, luckily, he likes blondes, though.ผมหมายถึง โชคดีที่เขาชอบผมบลอนด์ อย่างไรก็ดี
By the way, I took the liberty of thumbnailing a human being prototypeอย่างไรก็ดี ผมได้ลองศึกษา เรื่องต้นแบบของมนุษย์ซึ่ง...
Anyway, since the blackout, things are different now.อย่างไรก็ดี หลังจากเกิด เหตุการณ์หมดสติ ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว
And somehow, sunlight's not an issue.และอย่างไรก็ดี แสงอาทิตย์ก็ไม่เป็นปัญหา
I, however, was born and raised in boston.อย่างไรก็ดี ผมเกิด และโตมาที่บอสตัน
Somehow the potion must've helped.อย่างไรก็ดี ยาได้ช่วยเธอไว้
Eventually, everybody goes up to heaven,อย่างไรก็ดีทุกคนก็ได้ ขึ้นไปสู่สวรรค์
But right now i don't have an answer for you.อย่างไรก็ดี ตอนนี้ ผมยังไม่มีคำตอบให้ท่านครับ
Though, in this, I see some bone fragments within its composition.อย่างไรก็ดี ในนี่ ผมเห็นเศษกระดูกแตก ข้างในผสมกันอยู่
Somehow, he's even part of Charlie's vision.และอย่างไรก็ดี เขาปรากฎตัวอยู่เสี้ยวหนึ่ง ในภาพอนาคตของชาร์ลีอีกด้วย
Anyway, just reminding you to keep any April fool's prankอย่างไรก็ดี ในวัน April Fool ผมขอย้ำให้นักศึกษาแกล้งกันอย่างมีขอบเขต
Anyway, I have to detoxify for the ceremony.อย่างไรก็ดี ฉันต้องทำการล้างพิษตัวเองก่อนเข้าพิธี
However, we have to thank the one person who outwitted them, and who, almost single-handedly, turned the battle.อย่างไรก็ดี พวกเราต้องขอบคุณผู้หนึ่ง ผู้ที่ชนะพวกเขา และเป็นผู้ดำเนินการลำพัง ก็พลิกเกมส์ของสงครามได้
Though we can talk about that later.อย่างไรก็ดีเราสามารถคุยเรื่องนี้กันภายหลัง
But you know too, that I won't get you out with just some words.อย่างไรก็ดี นายคงรู้ว่าฉันไม่ช่วยนายเปล่าๆ
However, if you surrender Baekje to the enemy in this manner, they shall never accept you as their ruler.อย่างไรก็ดี ถ้าท่านยอมจำนนแก่โกคูรยอ พวกเขาก็จะไม่ยอมรับท่านในฐานะผู้ปกครองแน่นอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *อย่างไรก็ดี*
Back to top