ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หมดลง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หมดลง, -หมดลง-

*หมดลง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดลง (v.) gradually disappear See also: slowly disintegrate Syn. สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Though Heathcliff became Mr. Earnshaw's favorite child, his protection was limited by the length of the old man's life.ถึงแม้ฮีธคลิฟฟ์จะเป็น ลูกชายคนโปรดของนายเอิร์นชอว์ สิ่งปกป้องรักษาเขาก็หมดลง เมื่อชายชรา จากไป
You know, simply because we don't make a club doesn't mean our friendship must end. Right?คุณรู้ไหม ง่ายๆ เพราะว่าพวกเราไม่ต้องทำชมรม ไม่ต้องทำให้มิตรภาพของเพื่อนๆต้องหมดลง ใช่ไหม?
You gotta cut your old dad some slack here, honey.ลูกจะทำให้อายุของสั้นลงและ บั่นทอนกำลังใจของพ่อให้หมดลงที่นี่แล้วนะ ลูกรัก
The kids didn't know that over the years, their parents had become exhausted embarrassed.เด็กๆไม่รู้ ความอดทนของพ่อกับแม่ ได้หมดลงแล้ว... . ..พวกเขาอับอาย
Alison's open to coming back for a while longer, but I know that summer's over, and you've got your schoolwork.อัลลิสัน ให้ฉันกลับมาคิดก่อนซักพัก แต่ฉันรูว่าซัมเมอร์กำลังจะหมดลง และเธอก็ต้องไปทำงานที่โรงเรียนของเธอ
Three-quarters of fishing grounds are exhausted, depleted or in danger of being so.3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ประมงหมดลง, สิ่งมีชีวิตเกือบสูญพันธุ์หรืออยู่ในขั้นวิกฤต
Okay, when I say go, you push all this down at once, okay?พอผมบอกว่า "ไป" เราจะดันคันบังคับทั้งหมดลง พร้อมกันนะ โอเค้?
But I can feel the clock ticking away... and I don't want to leave high school with nothing to show for it.หนูรู้ว่าอยู่แค่ปีสอง แต่หนูรู้สึกว่า เวลาใกล้หมดลงเรื่อยๆ... หนูไม่อยากจบมัธยมแบบ ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
The jerk that badmouthed me and said it was like seasons every time a story broke out?ไอ้บ้านั่นมันเขียนข่าว ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันมันได้หมดลงแล้ว เฮ้
And on that bombshell, it is time to end. Thanks very much for watching.และนั่นคือข่าวร้าย เวลาหมดลงแล้ว ขอบคุณมากที่ติดตามชม
Your nights of sacrilege are numbered, Roman!ค่ำคืนที่แสนต่ำช้าของแก กำลังจะหมดลง, โรมัน!
I know that the plan was to assimilate them into the gene pool, but this changes everything.ฉันรู้ว่าแผนเป็นยังไง ทิ้งพวกเขาทั้งหมดลงไปใบหลุมทิ้ง แต่นี่มันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
The thing is, the Cape is now insisting on doing all the backups down there. On site.สิ่งที่เป็นแหลมอยู่ในขณะนี้ยืนยัน ในการทำสำรองข้อมูลทั้งหมดลงไปที่นั่น บนเว็บไซต์
So, I'm afraid your moment has come.ฉันเกรงว่าเวลาของคุณจะหมดลงแล้ว
Coffee break's over.เอาล่ะเด็กๆ ช่วงพักหมดลงแล้ว
Cast all the goods into the sea. Nowโยนของทั้งหมดลงทะเลเดี๋ยวนี้
Keung. Cast all the goods into the seaเคียง โยนของทั้งหมดลงทะเล
There are little boxes where all the information is to be punched in.ไว้ตอกข้อมูลทั้งหมดลงไป เราเทียบข้อมูลนี้กับใบรหัส
Second, why put the charge all the way down here?และข้อที่สอง ทำไมจะต้องวางตัวจุดชนวนทั้งหมดลงตรงนี้?
I'm afraid our time has come to a close. Going so soon?ชั้นกลัวว่าเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้ว ในไม่ช้านี้?
Looks like medical leave's over, boss.เหมือนว่าเวลาลาป่วยหมดลงแล้ว หัวหน้า
It all comes down to this!มันทั้งหมดลงมาแบบนี้!
All your fortresses go down in the night.กำแพงใจและการสร้างภาพของเธอ หมดลงในเวลากลางคืน
Well, he could end up running out of oxygen.ออกซิเจนของพ่อน่าจะหมดลงก่อน
It felt like I was really out of food.ฉันรู้สึกว่า อาหารของเราจะหมดลงจริงๆ
The only chance these people had of being rescued is gone because of me.โอกาสที่คนพวกนี้จะรอดไปได้หมดลงเพราะผม
I like that when they drop the whole onion in the fryer.ฉันชอบเวลาเขา ใส่หอมใหญ่ทั้งหมดลงในเครื่องทอด
In his mind our time was over.เวลาที่เหลือเต็มที ของเขาหมดลงแล้ว
And You Throw All Your Money Away On This?และเธอโยนเงินทั้งหมดลงกับนี้?
Well, I think I'm starting to get it, you know, how things are gonna be now that the summer's over.คือ ผมคิดว่าผมเริ่มที่จะได้มันมา คุณเข้าใจมั้ย ? มันจะเป็นยังไงต่อไป ถ้าช่วงซัมเมอร์หมดลง
You've run out of time.เวลาของเจ้าหมดลงแล้ว
You have reached the limit of your water credit.น้ำที่คุณใช้กำลังจะหมดลง
Gee, now, that's a pity.เวลาเราหมดลงแล้ว อุ๊ย ช่างน่ายินดี
Before the end of this century, excessive mining will have exhausted nearly all the planet's reserves.ก่อนสิ้นศตวรรษนี้, การขุดเหมืองแร่อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ทรัพยากรโลกใกล้หมดลงไปทุกที
Once the passengers have deplaned and the maintenance crew is given a chance to clean up the aircraft, we should be able to begin boarding.เมื่อผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่อง และลูกเรือซ่อมบำรุง ได้เข้าไปทำความสะอาดเครื่องแล้ว
Goku's time is over.เวลาของโงกุนหมดลงแล้ว
The lease isn't up for another month.สัญญาเช่าจะหมดลงอีกไม่กี่เดือน
Maybe you should write all this down.คุณน่าจะเขียนเรื่องทั้งหมดลงในนี้
Then you're outta luck.หลังจากนั้นโชคของคุณก็หมดลง
He wrote it all down.เขาเขียนเรื่องมันทั้งหมดลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หมดลง*
Back to top