ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สุดจะทน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สุดจะทน, -สุดจะทน-

*สุดจะทน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดจะทน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get beyond (phrv.) สุดจะทนได้ Syn. be beyond, get past
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've had enough of this war.- ข้าสุดจะทนกับสงครามนี้แล้ว
Sit in a crater. I've had enough of you anyway.เชิญนั่งอยู่นั้ไปเหอะข้าสุดจะทนแล้ว
Planning,preparing -- Unbearable.วางแผน เตรียมการ มันสุดจะทน
You know,the stench in here must have been unbearable.คุณรู้ไหม.กลิ่นเหม็นสาบในนี้ต้องสุดจะทนแน่ๆ.
This is unbearable.โอ้ พระเจ้า นี่มันสุดจะทน
It's intolerable.มันเป็นเรื่องสุดจะทนจริงๆ
Now this was a fine enough way to spend an evening devoid of hope, but a woman I kind of like is out there caring about something stupid, and this is my chance to show her I care enough to act like I care too.ถึงแค่นี้ก็สุดจะทนแล้วสำหรับยามเย็นที่ดูไร้ซึ่งความหวัง ขณะที่ผู้หญิงที่ผมชอบอยู่ข้างนอกนั่น กำลังแคร์เรื่องโง่ๆอะไรซักอย่าง
Is revolting.แต่กลิ่นสาบนายมันสุดจะทน.
I am sure the disheartenment must be unbearable.กระหม่อมเชื่อว่าความท้อแท้คงสุดจะทนได้
That's intense. I can't breathe. That's too much.เหม็นบรรลัยเลย หายใจไม่ออก กลิ่นสุดจะทน
But with a little persuasion it can cause pain beyond all imagining.แต่ถ้าไปแหย่มันเข้า \ มีหวังได้เจ็บตัวจนสุดจะทนเลยเชียว
And I'm tired of it.และฉันก็สุดจะทนกับมันแล้ว
Because, uh, I've been roughing you up all the time, and you're sick of it.เพราะว่า ฉัน รุนเเรงกับเธออยู่ตลอดเวลา เเล้วเธอก็สุดจะทนเเล้ว
Well, Crohnsey and I are here to tell you, this will not stand.แม่สาวลำไส้เน่าคนนี้กับฉัน มานี่เพื่อบอกนายว่า "มันสุดจะทนแล้ว"
I'm trying to stop this from becoming an utter fiasco.ฉันพยายามจะหยุดเรื่องนี้ ด้วยอาการมึนเมาสุดจะทนแล้วจริงๆ
It's been a dreadful morning.เช้านี้เป็นวันที่สุดจะทนเหลือเกิน
I think my mother, she was kind of at her limits, telling me about how much gaming has been weighing me down.ผมคิดว่าแม่ของผมท่านคงสุดจะทนแล้ว เธอบอกกับผมว่า การเล่นเกมนั้นได้สร้างภาระให้ผมมากขนาดไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สุดจะทน*
Back to top