ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ระดับความสูง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ระดับความสูง, -ระดับความสูง-

*ระดับความสูง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดับความสูง (n.) altitude
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
altitudeระดับความสูง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
altimeterมาตรระดับความสูง, เครื่องมือวัดความสูงสำหรับใช้ในเครื่องบินเพื่อบอกระดับความสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let out some string, add altitude, I'll go under and cut his line.ปล่อยสายใน เพิ่มระดับความสูง แล้วฉันจะอ้อมไปตัดสายของเขา
Holding steady at 15,000 feet.- 0 ด้วยความเร็ว 30 น๊อต ที่ระดับความสูง 15000 ฟุต
So I checked the wind patterns at various altitudes, and I found some cabins in the park that hikers use to rest.แล้วผมก็ได้ตรวจสอบ การไหลเวียนของกระแสลม ในระดับความสูงแตกต่างกัน และผมก็พบกระท่อม บางส่วนที่อยู่ในอุทยาน
Rare enough that when it's combined with altitude and a not-so-secret barbecue sauce made by Ollie's B-BQ in western Virginia, you're left with a half-mile stretch off the 250 highway, where the victim had to beหาได้ยากอยู่ เมื่อมันไปสัมพัทธ์ กับระดับความสูง และไม่ได้เป็นตำรับสูตรลับนัก สำหรับทำซอสบาร์บีคิว ที่ปรุงโดยร้านโอลลี่ บาร์บีคิว ในเวอร์จิเนียตะวันตก
The field, whatever it is, extends about 300,000 feet in altitude hasa depthof about2nauticalmiles .สนามพลังหรืออะไรก็ช่าง ขยายออกไปเกือบหนึ่งพัน กม.ในระดับความสูง และมีความลึกถึงสองไมล์ทะเล
Velocity, 741 meters per second... altitude, 1350 meters.ความเร็ว 741 เมตรต่อวินาที ระดับความสูง 1,350 เมตร
Velocity, 850, altitude, 1843.ความเร็ว 850 ระดับความสูง 1843
Well, it depends how much fuel you wanna save... for the altitude adjustments, for the trip home.ดีมันขึ้นอยู่กับน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่ที่คุณต้องการบันทึก สำหรับการปรับระดับความสูง สำหรับเดินทางกลับบ้าน
If we use 75.5% of remaining altitude-adjust fuel... that will bring the intercept range to zero.ถ้าเราใช้ 75.5% ของที่เหลือ ปรับระดับความสูงน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะนำช่วงตัดให้คือศูนย์
Wind is calm. 2-1 is in use. Altimeter 2997.กำลังใช้งานรันเวย์ 21 ระดับความสูง 2997
Freedom 7 will be launched into space at an altitude about 116 miles an hour.เสรีภาพ 7 จะเปิดตัวในพื้นที่ใน ระดับความสูงประมาณ 116 ไมล์ต่อชั่วโมง
Continue to descend through 1500.จูเลียต 5 บราโว่ แจ้งระดับความสูง
Do you see how his head is the exact height of the bleacher right there?ตรงระดับความสูง ของขอบอัฒจันทร์ ตรงนั้น?
Some people can't handle the altitude.บางคนทนไม่สามารถทนได้ที่ระดับความสูง
Let's see if we can figure out elevation and angles to see where it is.ลองไปวิเคราะห์ระดับความสูงและมุมเพื่อดูว่ามันคือที่ไหน to see where it is.
Elevation in heart rate detected.ระดับความสูงในการตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจ.
Altitude actuation off-balance.ระดับความสูง เสียสมดุล
Altitude loss critical.ระดับความสูง เข้าขั้นวิกฤติ
At the height of the Cold War...ที่ระดับความสูงของสงครามเย็น ...
At the height of the Cold War... a megaton yield device was smuggled into Moscow... in diplomatic pouches, piece by piece... and then the weapon was lost.ที่ระดับความสูงของสงครามเย็น ... อุปกรณ์ผลผลิตพลังนิวเคลียร ถูกล​​ักลอบนำเข้ามาในกรุงมอสโก ... ในถุงทางการทูตชิ้นโดยชิ้น ...
Copy that. Dropping to attack altitude.คัดลอกที่ หล่นลงไปโจมตีระดับความสูง
Fall back and re-form upon higher advantage!Retreat และจัดกลุ่มใหม่ ที่ระดับความสูงที่สูงขึ้น!
We are steady on approach at 33,000 feet and winds at 15 knots.บินคงที่ที่ระดับความสูง 33,000 เมตร ความแรงลม 15 น็อต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ระดับความสูง*
Back to top