ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รอสักพัก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รอสักพัก, -รอสักพัก-

*รอสักพัก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอสักพัก (v.) Wait a minute See also: Wait a moment Syn. รอสักประเดี๋ยว Ops. รอนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait till she realises what I've done for her.รอสักพัก เจ้าจะได้เห็นความเป็นจริง ข้าจะทำอะไรให้เจ้าได้บ้าง
Well, maybe you should wait.คุณน่าจะรอสักพักก่อนนะ
They must have been on hold for quite a while, because they talked about everything- who they killed, where they dumped the car, even where they hid the masks.พวกเขาคงจะกดปุ่มถือสายรอสักพักได้ เพราะว่าพวกเขาคุยกันทุกอย่าง... พวกเขาฆ่าใครมา
Gonna be a while before they take him out of there.คงต้องรอสักพัก ก่อนที่จะเอาเขาออกจากนี่ได้
It could be a while.ต้องรอสักพักใหญ่นะคะ
I waited this long. Wait a little longer.ฉันรอไม่นานนักหรอก รอสักพัก
Do you need a moment to gather yourself?ซึ่งคุณต้องรอสักพัก เพื่อรวบรวมจิตใจของคุณ
I didn't get up for a while, and then when I did, they were gone.ผมรอสักพักจึงค่อยลุกขึ้น และหลังจากที่ผมลุกขึ้นมา พวกมันก็หายไปหมดแล้ว
We'll need to wait a while before we buy one.เราคงต้องรอสักพัก กว่าจะซื้อได้
The boss is taking a walk right now.รอสักพักนะคะ เดี๋ยวท่านเดินเข้ามาค่ะ
Excuse me. We've been waiting a while.ขอโทษครับ เรารอสักพักแล้ว
Well, whatever it is, he's gonna have to wait a tick.งั้น ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร เขาคงต้องรอสักพักนึง
As for the print, I wouldn't hold your breath.สำหรับลายนิ้วมือต้องรอสักพัก
I suggest you wait to respond.รอสักพักก่อนตอบดีกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รอสักพัก*
Back to top