ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พิศวาส*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พิศวาส, -พิศวาส-

*พิศวาส* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิศวาส (v.) love Syn. รักใคร่, หลงใหล, สิเนหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's called Vertigo. It's supposed to make you feel all floaty.มันเรียกว่า "พิศวาส" มันจะทำให้เธอเหมือนลอยได้
Well, I'm not exactly loving this giant white thing that keeps getting caught in my wheels.งั้น ฉันก็ไม่ค่อยพิศวาส ของสีขาวๆใหญ่ๆ ที่ชอบเข้าไปติด ในล้อของฉันเท่าไหร่หรอก
My neighbours have been complaining about the cries of passion and ecstasy coming from my bedroom, so I was hoping you could pop over and soundproof my windows.เพื่อนบ้านฉันบ่น เรื่องเสียงครวญครางพิศวาส และเสียงเล่นรักดังมาจากห้องนอนฉัน ฉันเลยอยากให้คุณมาช่วยติดตั้ง หน้าต่างเก็บเสียงให้หน่อย
They wanted music to slip behind the curtains and under the beds without disturbing the passionพวกเขาอยากให้เล่นเพลงช้าๆ หลังม่านและคลานลอดใต้เตียง โดยไม่กระเทือนช่วงบทพิศวาส
I mean, really kiss him.ฉันหมายถึง จูบแบบพิศวาส
Let's start with my passion:มาเริ่มกันด้วยความพิศวาสของฉัน
That's coming up next."เปิบพิศวาส"เป็นรายการต่อไป
Good evening. I am Isabella Oliveira, and this is "Passion Food."ฉันอิซาเบลล่า โอลิเวียร่า เสนอเปิบพิศวาส
I am Isabella Oliveira, and welcome to a special edition of "Passion Food."ขอเชิญชมรายการพิเศษของ"เปิบพิศวาส"
You're becoming a star, Isabella."เปิบพิศวาส สด ทุกคืน ตอนทุ่มครึ่ง" คุณกลายเป็นดาราแล้ว อิซาเบลล่า
And since then, I've lost my liking for them.ตั้งแต่นั้น ฉันไม่พิศวาสมันอีกเลย
I don't fancy sleeping in someone else's revolting sweat.ฉันไม่ได้พิศวาสในการนอนบน คราบเหนียวๆ ของคนอื่น
You got a little stiffy for Miss Tara?คุณเกิดกระเจี๊ยวเเข็ง พิศวาสกับธาร่างั้นเหรอ
Well, look, Sam, I got no love for demons,นี่ ฟังนะ แซม ฉันไม่ได้พิศวาสพวกปีศาจ
Temperance's lesser half.เป็นคู่พิศวาสของเทมเพอเรนส์
The man you're with may not be a reflection of you, but you will always be a reflection of him.ผู้ชายที่เธออยู่ด้วยอาจจะไม่พิศวาสเธอ แต่เธอจะพิศวาสเขาตลอดๆ
Is doing all the chores by yourself going to raise your profile?ใช่ว่าทำงานบ้านเอง แล้วจะได้คะแนนพิศวาสซะหน่ยอ
My God, you are a passionate creature.พระเจ้า คุณนี่มัน เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าพิศวาสจริงๆ
What? They're not gonna miss me.อะไร พวกเขาไม่ได้พิศวาสฉันหรอก
I'm a skirt chaser, babe.ฉันพิศวาสแต่ผู้หญิงหรอก ที่รัก
You're becoming my wife's least favorite person.คุณตามผมยังกับเมียผมแน่ะ เมียที่ผมพิศวาสน้อยที่สุด้วยเนี้ย
Not exactly a charmer, is he?ไม่ค่อยพิศวาสเท่าไหร่ นะ หมอนั่น! ?
I know you don't love him.ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้พิศวาสอะไรเขานักหรอก
Lady Arryn's predilections were her own affair.ความพิศวาสของท่านหญิง xvamᵽíçva s qog ţ'anhñíg ก็ถือเป็นเรื่องของท่าน kºđwo pé n rew'og qog ţ'an
I don't even like the type of thing you are.ไม่พิศวาสสายพันธุ์เจ้าด้วยซ้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พิศวาส*
Back to top