ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผงชูรส*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผงชูรส, -ผงชูรส-

*ผงชูรส* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผงชูรส (n.) monosodium glutamate See also: seasoning powder, gourmet powder
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
molassesกากน้ำตาล, ของเหลวข้นคล้ายน้ำเชื่อมมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นของเหลือจากการตกผลึกแยกเอาน้ำตาลบางส่วนออกแล้วในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ผงชูรส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Monosodium glutamateผงชูรส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glutamate (n.) ผงชูรส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For me... the action is the juice.กับฉัน... แอ๊คชั่นคือผงชูรส
I figured a little M.S.G. should calm him down.ฉันจะหาผงชูรสให้เขากินซักหน่อยจะได้เย็นลง
Disodium inosinate.เปล่า และถ้าผมหิว มันจะต้องไม่ใช่อะไรที่ มี... ผงชูรส
Most dangerous thing in there was M.S.G.ของที่อันตรายที่สุดในนั้น เป็นผงชูรสครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผงชูรส*
Back to top