ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ปลาติด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ปลาติด, -ปลาติด-

*ปลาติด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาติด (n.) Echeneidae Syn. เหา, เหาทะเล, เหาฉลาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's when I had the good fortune to meet a young news intern named Priscilla.มีความสัมพันธ์ด้วย เหมือนปลาติดเบ็ด ฉันรู้ว่าสาวสวยเซ็กซี่อย่างพริสซิลล่า
Yeah. See? You got a little something there.ใช่ เห็นไหม คุณได้ปลาติดมือมาด้วย
We are now. You've got a bite.ก็ตอนนี้ไง\ นั่นสิ ปลาติดเบ็ดแล้ว
You idiot! Now I'm gonna stink of fish for the next week.เจ้าโง่ ทีนี้ข้าจะมีกลิ่นปลาติดไปเป็นอาทิตย์
Then you want to live in this town selling fish and smelling like fish?ถ้าอย่างนั้น ลูกต้องการอยู่ที่เมืองนี้เพื่อขายปลาแล้วมีกลิ่นคาวปลาติดตัวแบบนี้น่ะเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ปลาติด*
Back to top